Com i qué mengen les papallones? ¿Cómo y qué comen las mariposas?

Ja sabem com mengen les erugues, però… Com mengen les papallones? Mireu, mireu…:

Ya sabemos qué comen las mariposas, pero… ¿Cómo comen las mariposas? Mirad, mirad…:

Ja ho heu descobert?? Li heu vist la llengua?? Doncs sí, les papallones tenen com una llengua que es diu ESPIRITROMPA i amb ella xuclen el nèctar de les flors. Sabeu que és el nèctar? El nèctar és un líquid molt dolç, com el sucre, que produeixen les flors, i a les papallones els hi agrada molt. L’espiritrompa és molt llarga, a vegades fins i tot, com tot el cos de la papallona; quan està descansant l’enrotlla en espiral, i quan vol menjar l’estira i xucla el nèctar com si fos una canya de beure.

¿Ya lo habéis descubierto? ¿Le habéis visto la lengua? Pues sí, las mariposas tienen como una lengua que se llama ESPIRITROMPA, y con ella chupan el néctar de las flores. ¿Sabéis qué es el néctar? El néctar és un líquido muy ducle, como el azúcar, que producen las flores, y a las mariposas les gusta mucho. La espiritrompa es muy larga, a veces, incluso, tanto como el cuerpo de la mariposa; cuando descansan la enrollan en espiral, y cuando quieren comer la estiran y chupan el néctar como si fuera una canya de beber.

espiritrompa-enrollada.jpg

espiritrompa-estirada.jpg

(Imatges extretes de photo.net, si clickeu sobre la imatge anireu a la pàgina web d’on estan estretes.)

(Imágenes extraídas de photo.net, si clickais sobre la imagen iréis a la página web de donde están extraídas.)

Papallones de dia i Papallones de nit

PAPALLONA DE DIA (PAPALLONA BLAVA):

MARIPOSA DE DÍA (MARIPOSA AZUL):

       papallonabalva.jpg

PAPALLONA DE NIT (POLILLA GITANA):

MARIPOSA NOCTURNA (POLILLA GITANA):

 polilla.jpg 

EXISTEIXEN PAPALLONES DE DIA I PAPALLONES DE NIT, AQUESTES SÓN ALGUNES DE LES SEVES DIFERÈNCIES:

  • LA FORMA DE LES ANTENES: LA PAPALLONA DE DIA LES TÉ FINES I LLARGUES, I LA PAPALLONA DE NIT LES TÉ MÉS CURTES I LA FORMA ÉS SEMBLANT A UNA PLOMA.

  • COLOR DE LES ALES: LES PAPALLONES DE DIA TENEN LES ALES DE COLORS VIUS (DE MOLTS COLORINS) I LES PAPALLONES DE NIT TENEN LES ALES DE COLORS FOSCOS O MÉS APAGATS (GRISOS, MARRONS…)

  • COS: EL COS DE LA PAPALLONA DE DIA ÉS MÉS DELICAT I MÉS FI, EL COS DE LA PAPALLONA DE NIT ÉS MÉS GRUIXUT I PLE DE PELS. LES ALES DE LA PAPALLONA DE NIT TAMBÉ SÓN MÉS GRANS I RESISTENTS (PER RESISTIR AL FRED DE LA NIT).

  • DESCANS: LES PAPALLONES DE DIA DESCANSEN AMB LES ALES RECOLLIDES SOBRE EL SEU COS (COM A LA FOTO), I LES PAPALLONES DE NIT DESCANSEN AMB LES ALES ESTESES.

EXISTEN MARIPOSAS DIURNAS Y MARIPOSAS NOCTURNAS, ESTAS SON ALGUNAS DE SUS DIFERENCIAS:

  • LA FORMA DE LAS ANTENAS: LA MARIPOSA DE DÍA LAS TIENE FINAS Y LARGAS, Y LA MARIPOSA DE NOCHE LAS TIENE MÁS CORTAS Y LA FORMA ES PARECIDA A UNA PLUMA.

  • COLOR DE LAS ALAS: LAS MARIPOSAS DE DÍA TIENEN LAS ALAS DE COLORES VIVOS Y LAS MARIPOSAS DE NOCHE TIENEN LAS ALAS DE COLORES OSCUROS O MÁS APAGADOS (GRISES, MARRONES…).

  • CUERPO: EL CUERPO DE LA MARIPOSA DE DÍA ES MÁS DELICADO Y MÁS FINO, EL CUERPO DE LA MARIPOSA DE NOCHE ES MÁS GRUESO Y LLENO PELOS. LAS ALAS DE LA MARIPOSA DE NOCHE TAMBIÉN SON MÁS GRANDES Y RESISTENTES (PARA RESISTIR AL FRÍO DE LA NOCHE).

  • DESCANSO: LAS MARIPOSAS DE DÍA DESCANSAN CON LAS ALAS RECOGIDAS SOBRE SU CUERPO (COMO EN LA FOTO), Y LAS MARIPOSAS DE NOCHE DESCANSAN CON LAS ALAS EXTENDIDAS.

(LA IMATGE DE LA PAPALLONA DE DIA ESTÀ EXTRETA DE:  photo.net)

(LA IMATGE DE LA PAPALLONA DE NIT ESTÀ EXTRETA DE: www.8oriente.com/?s=ilustracion)

On viuen les papallones? ¿Dónde viven las mariposas?

LES PAPALLONES PODEN VIURE A QUASI QUALSEVOL PART DEL NOSTRE PLANETA: DESERTS, MUNTANYES, CIUTATS…, PERÒ ELS LLOCS QUE MÉS ELS AGRADA SÓN LES PARTS CÀLIDES COM LES SELVES O ELS BOSCOS:

LAS MARIPOSAS PUEDEN VIVIR EN CASI CUALQUIER PARTE DE NUESTRO PLANETA: DESIERTOS, MONTAÑAS, CIUDADES…, PERO LOS LUGARES QUE MÁS LES GUSTA SON LAS PARTES CÁLIDAS COMO LAS SELVAS O LOS BOSQUES:

 

Cicle Vital de la Papallona de la Seda. ciclo Vital de la Mariposa de Seda


A P4 portem uns dos mesos observant cucs de seda, quasi ja ens han sortit totes les papallones, en tenim moltes!! I alguns capolls encara sense obrir. Aquí podem mostrar com és el cicle vital d’aquest insecte:
En P4 llevamos unos dos meses observando gusanos de seda, casi ya nos han salido todas las mariposas ¡¡tenemos muchas!! Y algunos capullos todavía sin abrir. Aquí podemos mostrar cómo es el ciclo vital de este insecto: