Sempre hem associat el moment d’avaluar-nos com una tasca avorrida, on hem de guardar silenci i esperar fins saber les respostes correctes de preguntes que ja ni recordem. A més, del fet d’haver-hi d’estar presencialment al lloc i hora indicada per fer l’examen.
Amb aquesta experiència hem pogut trencar les barreres de l’avaluació clàssica, obrint noves experiències divertides, virtuals i motivadores.

Hi ha diverses Apps que permeten actuar des de dispositius mòbils, i practicar de forma més entretinguda diversos continguts de manera col·lectiva, com per exemple el famós KAHOOT. Nosaltres presentarem una nova App, anomenada QUIZIZZ. Molt semblants, però amb funcionaments una mica diferents i que ens obren tot un munt de possibilitats envers la inclusió educativa del nostre alumnat.

Identificació de l’experiència

L’experiència amb l’ús del Quizizz s’ha portat a terme a l’Institut Montserrat de Barcelona, com a eina dinamitzadora de l’experiència lectora dintre de la matèria d’anglès de secundària i batxillerat. L’experiència ha estat duta a terme pels professors d’anglès, Raúl Fernández i Francisco Villar, docents que han estat rebent el curs de formació sobre inclusió digital i dispositius mòbils.

El plantejament d’aquesta nova App com a eina avaluadora ha estat originada per la gran demanda de l’alumnat a la realització dels clàssics kahoots a l’aula, i a la necessitat de canviar la forma d’avaluar dels llibres de lectura en anglès, ja que es feia una activitat molt poc motivadora, i els alumnes perdien l’interès per la lectura. Vam pensar doncs, que mitjançant la realització d’un “quiz” digital amb caràcter de concurs, els/les alumnes llegirien i es fixarien més amb els detalls de la narració. Una altra raó per la qual vam decidir aquesta App, va ser perquè ens trobem amb un parell d’alumnes que no poden assistir al centre amb regularitat, i d’aquesta manera poden estar connectats a la classe i a la resta de companys i companyes.

Descripció del procés seguit

Els alumnes de la secundària i batxillerat tenen unes lectures obligatòries en anglès al llarg del curs, de les quals desprès s’han d’avaluar per demostrar que han llegit i han entès el llibre.
Aquests exàmens solen ser bastant avorrits i sempre amb la mateixa estructura (fes un breu resum, descriu al personatge principal, contextualitza l’obra…) de manera que s’havia detectat que en els darrers anys l’alumnat buscava aquesta informació online, o preguntava al company/a que se l’havia llegit, i amb això ja feien, perdent l’interès per la lectura. Vam decidir donar-li un gir a la forma d’avaluar aquestes lectures, de forma que les preguntes serien molt més detallades, amb imatges de coses que surten al llibre i ho valoraríem mitjançant un concurs col·lectiu a classe.

Vam fer uns pocs Quizizz de mostra per tal que poguessin veure la dinàmica de la app, i els vam demanar que la tinguessin instal·lada al seu dispositiu mòbil.

Gràcies a l’app, i a la possibilitat de poder jugar des d’un entorn virtual, també vam poder avaluar i veure com participaven els companys que no hi poden assistir el dia de la prova, ja que mitjançant el codi que se’ls facilita, tot l’alumnat surt visible a la classificació del joc.

Gràcies a aquesta aplicació hem aconseguit que gairebé tothom hagi fet la lectura obligatòria, que hagin participat els alumnes des de casa seva, que s’hagin divertit, i com a professors, tenir un feedback i resultats immediats, ja que aquesta app et dona resultat numèric de les respostes correctes i les errades, i podem comentar in-situ les errades que s’han comès.

Imatges del procés

Beneficis i avantatges de la app

Vista del mur del professor

Exemple de codi per a l’alumnat

Alumnat realitzant un Quizizz

Exemple de preguntes

Vista general de les posicions

Valoració de l’experiència

L’experiència ha estat molt divertida, tant per a l’alumnat com per al professorat. D’una banda els dos professors encarregats hem gaudit molt preparant les preguntes, investigant com anava el programa, i quines dificultats ens podríem trobar…i per l’altra banda, els alumnes han gaudit d’una experiència diferent, creant una mini competició dintre de classe, i mirant si s’havien fixat amb els detalls de la novel·la. També hem pogut veure com alumnes que tenen més dificultats en competències escrites, no s’han vist impedits/es a l’hora de poder demostrar que han pogut llegir i entendre bé el text.

A més a més, com hem dit abans, tenim uns alumnes que no poden assistir al centre, i mitjançant el codi que se’ls facilita, i amb l’opció de decidir el tems que roman obert el “quiz”, poden participar també junt a la resta de companys, tot i no estar-hi a la classe aquell dia.

Creiem que és una activitat molt positiva, que ens permet treballar d’una forma més gamificada continguts del curs, i al mateix temps tenir feedback per poder fer una avaluació de l’alumnat.

App

Quizizz: Quiz Games for Learning