Som una escola d’una línia en un poble petit, la Torre de Claramunt, amb pocs alumnes per classe. La inclusió forma part del nostre plantejament educatiu i és per això, que sempre estem buscant estratègies, recursos, metodologies… que afavoreixin la presència, participació i progres de tot l’alumnat. Aquesta experiència l’hem portat a terme a primer i segon de primària.

A segon de primària tenim una alumna amb pluridiscapacitat, i un dels seus handicaps és que no es pot comunicar oralment, utilitza una app a la seva tablet per aquest fi. Aquesta alumna té informe de reconeixement, certificat de discapacitat, … intervé la logopeda del CREDA, la psicopedagoga i la fisioterapeuta de l’EAP, vetlladora, mestre d’educació especial.

Aquesta alumna, tot i tenir dificultats d’aprenentatge, té moltes habilitats socials, ve a l’escola molt contenta i vol fer com els altres. A l’aula, a vegades, fem rodes de preguntes, on tots els alumnes poden respondre oralment i ella utilitza la tablet. Un dia, se’ns va ocórrer provar una altra manera de fer la mateixa tasca, utilitzant PLICKERS!

La fisioterapeuta de l’EAP coneixia aquesta eina i ens la va explicar. Tanmateix, fem moltes activitats  primer i segon junts, i vam convidar a la mestra de primer a utilitzar també aquesta aplicació a l’aula.

Plickers és una eina que et permet passar qüestionaris amb un sol dispositiu mòbil. Necessites, a més, un ordinador (millor si té projector o PDI) i unes targetes.

Els avantatges que hem observat són:

  • Permet introduir eines digitals a l’aula ben aviat (els alumnes per respondre no necessiten ordenador, mòbil, ni tablet).
  • Els alumnes estan més motivats.
  • El temps per respondre el qüestionari el controla el docent.
  • El docent pot visualitzar les respostes correctes i incorrectes al moment i pot compartir-les amb els alumnes de forma anònima.
  • Permet fer retroacció al moment.

Per altra banda, cal dir que cal un entrenament, tant pel docent, com per l’alumnat. Bé, requereix una preparació prèvia, com totes les altres activitats que es presenten.

Amb aquesta experiència hem afavorit:

  • En relació a la nostra alumna ha pogut participar de la mateixa manera que els altres.
  • A més d’utilitzar la veu, hem pogut afegir recursos visuals i escrits.
  • Si en una roda de preguntes convencional, 5 minuts permet avaluar 10 alumnes, amb aquesta app trigues menys i es multipliquen les respostes.
  • Donar un registre individual de les respostes de cada alumne.

Valoració de l’experiència

Portem poques sessions introduint aquesta eina però la valoració és molt positiva. Els alumnes demanen contínuament utilitzar-la i els motiva molt.

 

Apps utilitzades