Aquesta activitat  està inclosa dintre de la Unitat didàctica quarta: Mill i el liberalisme, de la matèria Història de la Filosofia del grup de segon de Batxillerat de l’INS Bisbe Sivilla de Calella, portada a terme per la professora de filosofia Norma Martínez Ruíz.

L’alumnat a partir de la lectura del llibre “Sobre la llibertat” de l’autor John Stuart Mill ha de presentar una defensa de la llibertat d’expressió, basada en els arguments llegits.

Aquest exercici requereix desenvolupar les competències d’anàlisi del text, síntesi crítica d’aquest, reflexiva i argumentativa per defensar l’opinió pròpia, i de comunicació i de creativitat per presentar-la en un format audiovisual, fent la defensa de l’argument en primera persona.

Els objectius de l’activitat són que l’alumne:

  • Interpreti les idees de Mill a partir de la lectura del text “Sobre la llibertat”.
  • Analitzi els continguts de forma significativa i funcional a la seva realitat propera, fent una transferència d’aquestes idees per a la reflexió i el debat sobre la llibertat d’expressió actual.
  • Sintetitzi les idees principals del text en un breu text.
  • Argumenti una defensa de la llibertat d’expressió.
  • Presenti i comparteixi la seva argumentació amb els companys i companyes de l’aula.
  • Utilitzi els dispositius mòbils com a eina de comunicació: enregistrant un petit vídeo per a la presentació en format mp4
  • Editi creativament el vídeo amb la utilització de l’app POWERDIRECTOR.
  • Transformi creativament el vídeo en una presentació 3D, construint una piràmide hologràfica i utilitzant l’app HOLAPEX.

Temporització

 3 sessions d’una hora de duració (3 hores)

Material i recursos

 – Llibre: MILL, J. S.: “Sobre la llibertat”.

– Mòbils de l’alumnat

– App gratuïtes: POWERDIRECTOR i HOLAPEX

– Plàstic transparent de 80 micres

– Tisores

– Retoladors

Descripció i valoració del procés

 Primer de tot, a l’aula vàrem aproximar-nos a l’autor i al llibre amb el seu context i la seva biografia, així com als fonaments teòrics. Posteriorment, l’alumnat va realitzar la lectura del llibre “Sobre la llibertat” l’alumnat de forma individualitzada durant el període de vacances. A la tornada, vàrem realitzar una sessió de debat per reflexionar sobre el text llegit de forma conjunta i finalment, hem dedicat 3 sessions a produir l’argumentació de la llibertat d’expressió, enregistra-la i editar-la amb els dispositius mòbils i les aplicacions corresponents (POWERDIRECTOR i HOLAPEX) i finalment a compartir-les fent un visionament a l’aula en 3D.

En la sessió de producció de l’argumentació, l’alumnat s’ha engrescat en buscar exemples de la seva realitat pròxima on aplicar la seva defensa de la llibertat d’expressió. Com la nostra aula és intercultural, alguns d’aquests alumnes han aprofitat per explicar-nos la situació de la llibertat d’expressió en els seus respectius països d’origen: Marroc, Brasil, Equador, Rússia i Tunísia. Aquests alumnes han volgut fer una defensa de casos succeïts en aquests països i ens ha permès mantenir un debat participatiu, motivat i que ens hi ha permet conèixer altres dimensions dels alumnes i dels companys i companyes.

En la sessió d’edició de vídeo, han trobat de molta utilitat poder-se descarregar les app de forma gratuïta i tenir-les a l’abast al seu mòbil propi, tant per utilitzar-les en aquesta activitat com en altres matèries de forma transversal i per activitats personals. POWERDIRECTOR és una app molt intuïtiva i senzilla, que han après amb molta facilitat a dominar-la i que proporciona uns bons resultats.

En la sessió de convertir-se ells i elles en un holograma 3D, creant una piràmide hologràfica i convertint el seu vídeo amb l’app HOLAPEX i exposar-ho als companys i companyes, ha estat la part més lúdica on més s’han sorprès amb els avenços de les tecnologies i els ha servit per tenir un record dels companys i companyes, donat que aquests és el seu darrer curs al centre i anímicament estan una mica espantats amb les decisions que han d’aprendre i el seu futur. Aquesta activitat els ha servit per enfortir la cohesió de grup i animar-los de cara al repte de les PAU. S’ho han passat molt bé hi han rigut.

El resultat d’un vídeo en 3D i convertir-se en un holograma va ser un bon incentiu de treball i que han estat engrescats sobretot amb els resultats que hem compartit a l’aula.

 

APP UTILITZADES:

POWERDIRECTOR                 HOLAPEX