Després de la formació rebuda de la TAC del CREDA/Lleida vaig pensar que el fet d’aprofitar els efectes del Croma per inserir imatges d’un alumne davant d’un vídeo o una altra explicació podia ser molt motivadora.

A tot l’alumnat els agraden les noves tecnologies i això ja és un punt que garanteix l’èxit de moltes activitats, però encara més quan parlem d’alumnes a qui sovint costa destacar en alguna cosa degut a les seves dificultats comunicatives.

Per aquesta raó vam plantejar-nos aprofitar l’app KineMaster.

Identificació de l’experiència

Escola La Valira de La Seu d’Urgell.

Aquesta experiència va sorgir de la necessitat d’integrar al màxim un alumne que es comunica amb LSC i d’afavorir alhora que la resta dels seus companys poguessin accedir d’una manera més fàcil i motivadora a l’aprenentatge de la llengua de signes catalana (LSC).

Aquest alumne està escolaritzat a 5è de primària i va a aquesta escola des de P-3 però, tot i els esforços del professorat i l’alumnat  per comunicar-se amb ell, són pocs els que ho poden fer amb fluïdesa.

Sempre es troben amb que hi ha pocs materials editats per aprendre i practicar la LSC i per aquesta raó vam pensar que qui millor que el mateix alumne per fer-los.

Descripció del procés seguit

El treball es realitza a les sessions de logopèdia amb la logopeda del CREDA-Lleida: Cristina Escolà Queralt.

L’alumne en qüestió està afectat d’una pèrdua total de l’audició per manca de nervi auditiu i per això es comunica amb LSC tot i que també intentem treballar l’oralitat.

Primer ens plantegem quin tema volem ensenyar als companys, fem un llistat del vocabulari, aprenem les paraules oralment i les gravem en vídeo i ho passem a l’app KineMaster.

Valoració de l’experiència

El fet de poder mostrar el seu treball a la resta de companys ja és una gran motivació per a l’alumne però, a més, quan veu que la resta poden enriquir-se del seu treball encara l’omple més.

Treballar amb la tauleta el fa molt autònom i l’ajuda a necessitar menys suports de terceres persones.

També l’ajuda a autoavaluar-se i autocorregir la seva manera de signar.

La resta de companys han descobert que l’alumne també és capaç d’oralitzar algunes paraules i frases curtes. Això ha fet que ell s’esforci una mica més per oralitzar i que la resta li dediquin una mica més de temps per poder entendre les seves produccions orals a més de millorar en l’aprenentatge de la LSC.

App utilitzada

KineMaster