Els avatars són personatges amb aparença humana que podem dissenyar al nostre gust gràcies a algunes aplicacions. A més, podem afegir contingut multimèdia com ara veu o imatges de fons per fer-los més complets. Per tant, ens centrem en primer lloc en el disseny d’un personatge i l’arrelament a aquest, sentint-lo com a propi donat que ha estat creat/dissenyat pel grup.  A partir d’aquí, són múltiples les possibilitats i opcions per explotar aquest avatar i contextualitzar activitats entorn d’aquest.

Hi ha diverses aplicacions per fer avatars però nosaltres hem utilitzat Mi avatar parlanchin (IOS) ja que permet afegir veu i triar el fons sobre el que es veu l’avatar.

Identificació de l’experiència

L’experiència amb l’ús de Mi avatar parlanchín s’emmarca dins del projecte de 1r d’ESO sobre el districte de Sant Andreu que duem a terme  al Centre d’Estudis Monlau de Barcelona. L’experiència ha estat liderada per Esther Soria, docent que va rebre la formació en el curs d’inclusió digital i dispositius mòbils. Les activitats s’han dut a terme de forma conjunta amb els diferents professors implicats en el projecte multidisciplinari. El plantejament de l’activitat sorgeix amb l’objectiu d’incorporar l’ús de noves tecnologies en el projecte, així com l’ús de tauletes, promoure la creativitat dels alumnes i treballar la competència digital.

Descripció del procés seguit

Dins del projecte del districte de Sant Andreu, els alumnes durant el segon trimestre van haver de crear una agència de viatges que es trobés localitzada al districte i organitzar un viatge per una família de Londres que vindria a Barcelona durant una setmana. A aquesta família els hi havien de buscar transport per arribar a Barcelona, allotjament i organitzar un planning d’activitats per ensenyar-els-hi la ciutat i molt especialment tots els racons del districte (donat que el trimestre anterior els alumnes van estar treballant en profunditat el districte).

Una de les activitats proposades dins de l’agència de viatges consistia en que cada grups dissenyés un avatar amb l’app Mi avatar parlanchin que consideressin que representava la seva agència. Després, havien de triar sobre quin fons el posaven i finalment, havien de gravar l’àudio que presentés la seva agència i la promocionés de cara a futurs clients.

Valoració de l’experiència

  • Introduir l’app mi avatar parlanchin va ser molt motivador pels alumnes així com l’ús de tauletes perquè no estan acostumats a fer-les servir a l’aula, però si saben utilitzar-les donat que els adolescents passen moltes hores fent ús dels seus smartphones/tauletes.
  • Es tracta d’una activitat senzilla que pot servir tant com d’inici per una activitat com per concloure un tema tractat.
  • Es pot fer servir en diverses matèries i en diferents contexts.
  • El material resultant es pot compartir amb la resta de grups i es pot fer difusió per a mostrar-ho a les famílies.
  • El cost no és res més el dels dispositius per fer servir les apps (es poden demanar en préstec al CRP).
  • Cal evitar el soroll de fons a l’hora de gravar la veu.
  • Els professionals implicats en la experiència valoren positivament l’activitat proposada i coincideixen en que pels alumnes l’ús d’aquestes aplicacions és molt intuïtiu i més senzill que pels propis docents.

L’activitat en sí, no és imprescindible per treballar cap dels continguts però pels alumnes resulta realment molt atractiva i el resultat també ho és, i és això el que més ha motivat als alumnes per començar, continuar i millorar els resultats de l’activitat. Tenen un plus de motivació que els fa treballar més i acaben obtenint un resultat, que creiem és més bo que si no haguessin fet servir l’app.

App utilitzada

Mi avatar parlanchín