El croma ens obre un ventall infinit d’indrets i escenaris en els que endinsar-nos i passar a formar-hi part de forma ràpida i senzilla. A partir d’aquesta atractiva idea, i d’aquest concepte propi de la màquina del temps que la tecnologia ens permet fer realitat, podem dissenyar tot tipus d’activitats.

Hi ha diverses aplicacions per fer croma, així com opcions més simples i senzilles, com seria partir d’una imatge del lloc que desitgem i afegir una imatge nostra (en fons croma) de forma que ens veiem en l’escenari triat (Chroma Key). D’altra banda, hi ha altres aplicacions que ens permeten fer el nostra croma més elaborat com és KineMaster, que permet afegir una imatge estàtica (en fons croma) a un vídeo, o un vídeo (en fons croma) sobre un altre vídeo. A més, podem afegir àudio i tenim diverses opcions d’edició que ens permeten perfeccionar el nostre treball. Hi ha una tercera aplicació Touchcast (només per IOS) que permet gravar, entre d’altres possibilitats, un telenotícies a partir del croma.

Identificació de l’experiència

L’experiència amb l’ús de les aplicacions ChromaKey, Kinemaster i Touchcast, s’emmarca dins dels projectes que duem a terme a les tardes al Centre d’Estudis Monlau de Barcelona. L’experiència ha estat liderada per Esther Soria, docent que va rebre la formació en el curs d’inclusió digital i dispositius mòbils. Les activitats s’han dut a terme de forma conjunta amb els diferents professors implicats en els projectes multidisciplinaris. A 1r d’ESO, el projecte és sobre el districte de Sant Andreu i a 2n d’ESO sobre les Olimpíades. El plantejament de les diferents activitats sorgeix amb l’objectiu d’incorporar l’ús de noves tecnologies en els projectes, així com l’ús de tauletes, promoure la creativitat dels alumnes i treballar la competència digital.

Descripció del procés seguit

Als alumnes de 1r d’ESO se’ls va proposar una activitat amb CromaKey amb la que havien de fer-se una foto amb el fons de croma i després unir-la a la foto d’un edifici emblemàtic del districte. Cada grup havia de triar un edifici i aquest muntatge després serviria per explicar l’edifici (descripció, ús en el passat i en l’actualitat, rellevància, etc). Abans de triar l’edifici, però, els alumnes ja havien realitzat diverses activitats sobre el districte i els edificis més importants.

També als alumnes de 1r d’ESO, els vam proposar gravar un telenotícies amb noticia, el més actual possible, que hagués tingut lloc al districte. Per fer-ho, en primer lloc, van haver de fer la cerca de la notícia i contrarestar-la en diverses fonts. En segon lloc, van preparar un guió sobre què dirien i com es donarien pas els uns als altres. A més, van inventar-se el nom del seu telenotícies i donaven la benvinguda als telespectadors i feien el comiat. Gràcies a l’app Touchcast tenien una plantilla d’un estudi de telenotícies i gravant-los amb un fons de croma permetia que els alumnes es veiessin dins del telenotícies.

D’altra banda, als alumnes de 2n d’ESO, els vam proposar endinsar-se en unes Olimpíades. Dins del projecte, cada grup d’alumnes tenia assignats uns JJOO, una ciutat i un any i havien de preparar una presentació sobre aquells JJOO. A més, havien de buscar un moment important o significatiu per ells d’aquelles Olimpíades i endinsar-s’hi amb l’ajuda del Kinemaster. Podien fer-se una foto amb fons croma i afegir-la a una imatge de la cerimònia inaugural o bé es podien gravar en vídeo (en fons croma) i afegir-lo a un vídeo d’alguna de les proves dels JJOO, o bé a l’acte de clausura. Les possibilitats són infinites!

Valoració de l’experiència

  • Introduir el croma va ser molt motivador pels alumnes així com l’ús de tauletes i apps perquè no estan acostumats a fer-les servir a l’aula, però si saben utilitzar-les donat que els adolescents passen moltes hores fent ús dels seus smartphones.
  • Cal comptar amb un fons croma, una tela de croma és la millor opció ja que projectant verd croma a la pissarra blanca ens sortien llums i reflexos que no permetien obtenir un bon resultat.
  • El material resultant es pot compartir amb la resta de grups i es pot fer difusió per a mostrar-ho a les famílies.
  • El cost no és res més que el de la tela de croma i els dispositius per fer servir les apps (es poden demanar en préstec al CRP).
  • Una de les apps, CromaKey, és funcional amb els smartphones. No obstant, Kinemaster i Touchcast tenen certes limitacions amb els mòbils.
  • Les tauletes que s’utilitzin convé que tinguin un software força actual per suportar les apps.
  • Els professionals implicats en la experiència valoren positivament les activitats proposades i coincideixen en que pels alumnes l’ús d’aquestes aplicacions és molt intuïtiu i més senzill que pels propis docents.
  • L’activitat en sí, no és imprescindible per treballar cap dels continguts però pels alumnes resulta realment molt atractiva i el resultat també ho és, i és això el que més ha motivat als alumnes per començar, continuar i millorar els resultats de l’activitat. Tenen un plus de motivació que els fa treballar més i acaben obtenint un resultat, que creiem és més bo que si no haguessin fet servir les apps.

Apps utilitzades

KineMaster

Chroma Key

TouchCast