El Croma amb els seus efectes visuals, obre noves possibilitats d’enriquir els entorns substituint un color, verd o blau, per vídeos o imatges. Aquesta característica obre un gran ventall de possibilitats, fomenta la creativitat i resulta molt motivadora, especialment quan fem que els alumnes siguin els protagonistes de les creacions. Hem substituït una part d’una imatge per un vídeo. Ho hem fet amb l’app KineMaster.

Identificació de l’experiència

L’experiència amb l’ús de l’aplicació KineMaster, s’emmarca dintre d’un projecte de l’aula de 3r de l’Escola Sant Josep de Calassanç de Lleida. L’experiència l’ha dut a terme l’Anna Fontelles, logopeda del CREDA. El projecte parteix del temari que s’està treballant a l’aula: els oficis. Cada alumne ha de preparar una descripció de l’ofici que més li agrada.

Descripció del procés seguit

L’alumne amb el que treballa la logopeda, presenta moltes dificultats en l’expressió oral. Necessita més temps, més entrenament, … Amb la logopeda busquen la informació de l’ofici que interessa a l’alumne, busquen la imatge que el representa i l’alumne memoritza i s’entrena en l’explicació. Finalment ho graven en vídeo i ho passen a l’app KineMaster.

Es presenta davant dels companys/es. Els atreu molt l’atenció i a la tutora també. Són els companys/es i la tutora que proposen fer el proper tema: la publicitat, amb aquest recurs i fer-ho per grups tota la classe.

Amb aquesta activitat s’ha proporcionat oportunitat d’èxit i protagonisme a l’alumne que habitualment és el que rep l’ajuda, és més lent…

https://drive.google.com/file/d/1dROW3_bPYRSly0slWqX4DG3XE0Unb03f/view?usp=sharing

Valoració de l’experiència

– El fet d’introduir la gravació en vídeo afegeix un extra de motivació per a l’alumne. A més proporciona un feedback important a l’hora d’autoavaluar-se l’expressió oral.

– En el moment de l’edició es desplega una gran emoció per veure el resultat.

– Ha permès adaptar-nos al seu ritme d’aprenentatge.

– També resulta molt motivador el fet de que l’alumne sap que allò que ha explicat serà vist pels/per els/les companys/es.

– Els/les companys/es valoren molt positivament l’experiència i es senten motivats a fer-ne una.

App utilitzada

KineMaster