Se selecciona l’app Thinglink perquè és una eina molt visual, intuïtiva, engrescadora i fàcil d’utilitzar, que permet crear continguts interactius facilitats per la incorporació en diferents formats: imatges, enllaços, text i vídeos.

Aquesta pràctica es concep per treballar-la de forma individual amb un alumne que presenta dificultats motrius importants, i que a més a més, té escassa experiència en l’ús de tauletes, per aquesta raó, interessa exercitar amb ell prèviament abans de realitzar una tasca a l’aula amb la resta dels companys.

La intenció a l’efectuar l’activitat de forma individualitzada cerca reduir l’escletxa digital en l’ús del maquinari i programari vers els companys, i que, d’aquesta manera l’alumne pugui tenir les mateixes oportunitats que la resta de nois i noies.

palafolls1palafolls2

 

 

Identificació de l’experiència

L’experiència en l’ús de l’app Thinglink es realitza a l’Escola Mas Prats de Palafolls.

S’ha treballat de forma individual amb un alumne que actualment cursa sisè de primària i preocupa el canvi d’etapa a secundària, per aquesta raó, es genera la necessitat de proporcionar-li coneixements sobre determinades eines digitals que li podran ésser útils en la nova etapa educativa que iniciarà el curs vinent.

L’activitat l’ha realitzat la Júlia Aloy de l’EAP de l’Alt Maresme.

palafolls4palafolls3

Descripció del procés seguit

Es plantegen una sèrie d’objectius:

  • Capacitació de l’alumne en l’ús d’una tauleta, potenciant l’exploració de les seves possibilitats.
  • Descobrir i saber fer servir l’eina Thinglink.
  • Ser capaç de cercar informació de forma autònoma fent ús d’eines conegudes, p.e. vídeos de YouTube.
  • Conèixer, experimentar altres formes de treballar amb materials i metodologies diferents.
  • Fomentar les ganes d’aprendre mitjançant la investigació i l’experimentació.

Donades les dificultats motrius de l’alumne es van tenir en compte les adaptacions següents:

  • Tipus de pantalla de la tauleta, es va escollir un model que tingués una pantalla tàctil capacitiva, ja que, per a poder manipular-la amb precisió, necessitava recolzar gran part de la superfície de la mà a la pantalla, per aquest motiu, a més a més, va fer ús d’uns guants de ciclista amb els dits al descobert per evitar i reduir activar zones que no interessaven..
  • Adaptacions pròpies de la tauleta, ús del retard demora, que obliga a mantenir pressionat un element més temps per realitzar les accions.

palafolls6palafolls5

 

 

Procés que se segueix

L’activitat desenvolupada amb la tauleta es va realitzar durant 6 sessions d’una hora de duració cadascuna.

La primera sessió va consistir a mirar diferents exemples d’experiències realitzades i posteriorment la visualització d’un tutorial per tal d’aprendre el funcionament de l’aplicació Thinkling.

Es proporciona a l’alumne la possibilitat d’escollir la temàtica sobre la qual vol treballar. El seu desig es  realitzar un mapa interactiu del seu poble i, un cop confegit, presentar-lo la seva classe. En aquesta feina, el nen té coneixements previs de determinades ubicacions però, haurà d’esbrinar altres indrets que encara no ha descobert.

Per tal de crear els continguts, va recórrer a la pàgina de l’ajuntament, mapes de la zona i posteriorment l’alumne va usar Google Earth per geolocalitzar els llocs que havia de situar en el seu mapa virtual, enriquint-los amb imatges, vídeos i text.

Aquesta experiència va proporcionar a l’alumne una percepció en tres dimensions de l’entorn conegut, situar-lo en el mapa de Catalunya i comparar les seves dimensions  amb altres pobles.

palafolls7

Valoració de l’experiència

Com experiència ha estat molt gratificant, ja que, ha permès treballar amb estratègies com, l’experimentació i la investigació, assaig/error, en una  activitat significativa i connectada amb la realitat de l’ alumne, cosa que ha afavorit la seva màxima participació i presa de decisions, per la qual cosa, s’ha considerat interessant realitzar una graella amb les seves opinions de l’app.

palafolls8

App utilitzada

thinglink

ThingLink