Les noves tecnologies, i en especial les tablets, faciliten l’aprenentatge a tot l’alumnat. L’aplicació utilitzada és molt fàcil d’utilitzar, molt intuïtiva. Els alumnes han d’anar fent fotos cada vegada que fan un moviment a un element de la història. Fomenta la creativitat i és una eina molt engrescadora, sempre volen fer més. Després de les fotos, amb de posar títol a la creació, posar-li la velocitat de visió i afegir música. Les històries depenent de l’alumnat són més elaborades o més simples, però totes per igual interessants.

mediterrania4mediterrania6mediterrania5

 

 

 

 

 

 

Identificació de l’experiència

L’experiència amb l’ús de l’aplicació PicPac StopMotion s’emmarca dintre d’un projecte de l’Escola Mediterrània de Pineda de Mar. L’experiència l’ha dut a terme la Sarai Gonzalo-Bilbao, mestra d’informàtica, tutora de 4t i mestre d’educació especial al centre en anteriors cursos. El projecte parteix de la necessitat d’incloure tot l’alumnat a les activitats d’informàtica i donar importància a tots els projectes. Es detectava que, mentre els companys s’organitzaven per realitzar les feines d’informàtica, l’alumnat USEE i NEE quedaven una mica desorientats en les feines a realitzar. Així doncs calia una activitat en la que tots treballessin per igual en grups heterogenis, aprofitant la diversitat de l’aula.

Descripció del procés seguit

En un primer moment els alumnes descobreixen l’aplicació PicPac StopMotion, fan proves, creen els grups, s’ajuden, veuen les possibilitats de l’aplicació, s’ho expliquen entre ells i pensen històries en les que puguin incloure als companys USEE i NEE. Com a suport s’elabora un full amb les icones més importants de l’aplicació. Cada foto s’acompanya de l’explicació amb pictogrames.

mediterrania7

Poder treballar i aprendre dels altres, veure les possibilitats dels companys, Atreu l’atenció de tots ells i volen participar en les seves creacions.

Finalment, tots els alumnes tenen els seu propi vídeo , que ensenyen a la resta de la classe i són protagonistes davant del grup.

D’aquesta manera proporcionem oportunitats d’èxit i protagonisme a alumnes que habitualment són els que reben l’ajuda, els més lents o els que els costa més. Amb l’ajuda del PicPac i les tablets, l’alumnat amb dificultats es veu més proper als companys i altres nens de l’escola. L’alumnat amb dificultats ensenya els seus vídeos a diferents classes de l’escola. Pengem els vídeos a Youtube per tal que tota la comunitat educativa el tingui a l’abast per poder veure-ho.

Imatges

mediterrania
mediterrania3

 

mediterrania2mediterrania1

 

 

 

 

Valoració de l’experiència

– El fet d’introduir les tablets per fer fotos i a aquestes donar-les moviment i que siguin els alumnes protagonistes de la creació és una motivació extra. A més a més ajuda a atendre la diversitat i  que entre ells es valorin les capacitats de cadascú.

– També resulta molt motivant el fet de que els alumnes sàpiguen que allò que han creat el visionaran amb els companys i serà valorat.

– El material resultant (els vídeos penjats al youtube) es pot compartir amb molta facilitat i difondre a tota la comunitat educativa.

– Els professionals implicats en la experiència valoren molt positivament el potencial d’aquesta eina de cara a compartir i divulgar pràctiques i materials.

– Val a dir que en alguns moments els alumnes amb dificultats necessiten l’ajuda dels companys o mestres per pensar què volen crear o com fer les fotos; si be, si que han pogut crear cadascú el seu propi vídeo.

Mostra de l’experiència

Podeu veure els vídeos que han creat els alumnes al canal de youtube  78sgb78.

App utilitzada

picpac