L’activitat portada a terme ha estat realitzada amb dues apps diferents (codi QR i Stop Motion).

Els codi QR és una codificació de la informació. Existeixen diferents webs per generar aquests tipus de codis (tamany, colors…). Per poder llegir els QR, necessitem baixar un lector de codis en els nostres dispositius.

La tècnica d’animació Stop Motion treballa la possibilitat de crear moviment a diferents materials, gràcies a la captura de fotografies. A més a més pots afegir so, imatges…, a qualsevol vídeo amb l’objectiu d’ambientar l’escena.

Aquesta app té molts avantatges, és molt entenedora i fàcil d’utilitzar. És àgil en l’obtenció de resultats, motivadora i engrescadora entre l’alumnat.

L’app utilitzada va ser Stop Motion.

Identificació de l’experiència

L’escola Antoni Roig és una escola pública que depèn de la Generalitat de Catalunya. És l’escola més antiga de Torredembarra. És una institució centenària. L’any 1992 es va commemorar el centenari de l’escola.

L’activitat presentada l’ha dut a terme Elena Luna, tutora de cicle superior. 6èA consta de 24 alumnes, dos nouvinguts (França i Letònia) i tres amb adaptació curricular. El grup classe és mogut però amb moltes ganes d’aprendre coses noves. Són molt receptius davant de les novetats i s’han engresquen molt ràpid.

Per garantir un bon clima de feina és prioritari la participació de tot l’alumnat en les mateixes condicions.

Descripció del procés seguit

Presentació de la tasca a realitzar: plantejar una situació escolar de bona convivència. Treballarem per grups, de quatre a cinc membres. El rol de la mestra és totalment de guia, deixant que l’alumnat triï lliurament la seva proposta. Aquest tipus de metodologia implica la participació activa dels membres que componen el grup. Cadascun va adoptar un rol ben diferenciat.

Les aportacions de cada alumne enriquien el projecte i tots van gaudir molt. La tria de la situació que es vol representar, el material, l’ordre d’aparició dels elements…, són exemples de la quantitat d’aspectes que havien de consensuar.

Cal dir, que la participació activa dels alumnes en el seu aprenentatge, afavoreix molt la motivació, implicació…, en la tasca.

Primera sessió: presentació de la tècnica Stop Motion (visualització d’exemples, varietat de materials…), conversa grupal de tot allò que hem vist. Es proposa que per la següent  sessió, cada grup porti un esborrany de la seva representació i el material  necessari.

Segona sessió: fem les gravacions dels diferents grups i afegim la música triada pels alumnes.

Tercera sessió: elaborem els codis QR adreçats als nostres vídeos.

Tots els alumnes hi  participen activament. Uns ajuden als altres, així que no hi ha una tasca específica per atendre a la diversitat.

 

Valoració de l’experiència

– Treballar amb diferents dispositius resulta molt atractiu per la canalla.
– La implicació per part de les famílies en baixar-se el lector de QR, afavoreix molt la motivació per part de l’alumnat.
– Les apps emprades són fàcils d’utilitzar i, després de l’experiència, la canalla amb les famílies van fer els seus Stop Motion.
– Valoro molt positivament l’activitat, i m’agradaria continuar treballant amb diferents apps.
– Cal dir, que no vaig valorar l’autoria de les músiques triades per l’alumnat.

Mostra de l’experiència
Si voleu gaudir de la nostra experiència aquí us deixem el directori.

http://agora.xtec.cat/escolaantoniroig/portada/descobrim-noves-aplicacions/

App utilitzada

stopmotion