Per l’abordatge amb els nostres alumnes és una condició fonamental i necessària proporcionar oportunitats per generar interès; cal partir d’activitats motivadores per a ells per tal de generar respostes i produccions el més riques possible.

Les activitats amb contes resulten molt motivadores i un recurs per desenvolupar competències lingüístiques.

Ens permeten portar a terme múltiples activitats que es poden adaptar als interessos i habilitats dels diferents alumnes. Possibiliten que cada un pugui participar des de formats molt diversos, i planificar activitats de tipologia i dificultat diferents.

La tablet permet un accés fàcil als diferents alumnes. La informació amb diferents suports, via visual i auditiva, afavoreix l’interès i la comprensió. D’altra banda facilita l’autonomia i la oportunitat de interacció i d’acció de manera autònoma o amb suport per part de l’adult,  que fan a l’alumne protagonista i actor , fins i tot a aquells amb pocs coneixements i destreses encara.

Identificació de l’experiència

Autora/s:  Glòria Rifà i el Departament de Logopèdia

L’Escola d’Educació Especial Can Vila és una escola de titularitat municipal, pertany a l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

L’experiència s’ha portat a terme des del departament de logopèdia de l’escola. Atenem als alumnes en sessions individuals dins l’àrea de comunicació i llenguatge. L’experiència, per tant, està emmarcada en aquest abordatge individual d’alumnes d’edats compreses entre infantil i primària prioritàriament.
Durant el segon trimestre del curs vam treballar un conte, que es diu “Les Caretes” de Ramon Bassa, dins del projecte de Carnaval.

Amb les app PicPac Motion, Book Creator i Codis QR vam planificar diferents activitats que han complementat el treball del conte: animació de dues caretes, cançons relacionades amb el conte, noms dels personatges del conte,…

Descripció del procés seguit

Les activitats portades a terme amb la tablet han complementat les altres activitats del projecte del conte.

Degut a la tipologia d’alumnes que atenem a logopèdia part del material ha estat realitzat per nosaltres, en aquest cas l’animació amb la app Pic Pac Motion. En aquesta animació un dels alumnes ha posat la veu cantant la cançó.

Amb l’app Book Creator hem donat protagonisme creador als alumnes, durant les sessions individuals i depenent dels interessos i habilitats de cada alumne, han portat a terme diferents experiències amb la tablet . Els adults hem preparat prèviament les activitats : incorporar imatges, plantilles per pintar, insertar vídeos,…  Amb el suport de l’adult , els alumnes han pogut:

 • Dibuixar o pintar personatges del conte.
 • Escriure el nom dels personatges.
 • Posar veu : el nom dels personatges, parts de la careta del porc o el ratolí,…
 • Enregistrar les cançons del conte.
 • En aquesta app també vam inserir els vídeos fets amb el Pic Pac.

Mitjançant els codis QR els nens i les famílies tenen accés a les animacions fetes amb les caretes . Cada alumne va pintar una careta tangible, hi vam posar el codi QR i després es va plastificar. Aquesta careta se la van emportar a casa.
D’aquesta manera els alumnes poden compartir a casa activitats que es realitzen a l’escola, un element més de motivació.

can_vila1

can_vila4

can_vila2

can_vila3

can_vila5

can_vila6

Valoració de l’experiència

L’animació de la construcció de les caretes amb la App Pic Pac Motion, amb l’audio de la cançó que hem treballat amb els alumnes, ha representat per a tots una eina molt motivadora.

El Book Creator ofereix moltes possibilitats , des de un accés i ús molt bàsic i tutoritzat, fins a nivells més grans d’autonomia i possibilitats d’utilització per part de l’alumne. En el nostre cas els alumnes han:

 • Visualitzat des de la opció de format llibre: veure les imatges, escoltar els àudios, veure els vídeos.
 • Dibuixar personatges o elements del conte.
 • Acolorir a partir de plantilles creades per nosaltres.
 • Escriure noms dels personatges del conte.
 • Enregistrar la veu :  el nom dels personatges, cançons, les diferents parts de la careta,…

Valorem molt positivament l’experiència. Destaquem:

 • La utilització d’una eina digital resulta molt motivadora.
 • Facilitat d’accés de la tablet: accés tàctil .
 • Aquestes apps ens permeten ajustar molt més les propostes i activitats als interessos dels alumnes i als projectes i objectius que portem a terme.
 • La informació auditiva afegeix interactivitat i motivació a la imatge.
 • Facilitat de maneig de les eines de les app: en el cas del Book Creator ens permet la utilització en diferents situacions i propostes d’una manera fàcil i  ràpida, utilitzant formats i eines diverses ( text, imatge, audio ).
 • Podem ajustar a diferents nivells de competències dels alumnes , de manera que cadascú participi segons les seves habilitats.
 • Book Creator: la visualització en format llibre seria més engrescadora als alumnes que presenten dificultats en centrar i mantenir l‘atenció. També facilitaria l’accés, tal com queda les imatges resulten petites i els diferents botos de so, text,… també.

Mostra de l’experiència

qr

 

App utilitzada

book-creator-icon-largepicpac