L’aprenentatge basat en els projectes interdisciplinaris suposa treballar a l’aula amb diferents metodologies de caràcter holístic i integrat dels coneixements, centrades en l’estudiant i el treball cooperatiu. Amb el plantejament de situacions problema, es busca implicar l’alumnat perquè siguin ells mateixos, amb el suport i la guia del professorat, els que planifiquin el seu treball, cerquin la informació necessària, l’analitzin i sintetitzin, per reflexionar i dissenyar com resoldre l’esmentada situació i, finalment, dur-ho a terme.

El treball cooperatiu implica gestionar l’heterogeneitat i obliga a arribar a solucions compartides. Busquem que cada nen se senti valuós en el seu grup, mitjançant l’entrenament de les habilitats socials necessàries. Els suports digitals i més concretament les tauletes ens ajudaran, en aquest cas, en el procés del tractament de la informació i també per mostrar algun dels productes resultants.

ronda 1

El projecte l’han dut a terme els estudiants de 1r d’ESO de l’Institut Ronda de Lleida entre els quals es troben els cinc alumnes de l’UAL. El professorat participant forma el grup de treball ATLES 1r ESO d’Aprenentatge basat en Projectes Interdisciplinaris i són: Esther Casanys (professora de Ciències Naturals), Beatriu Flinch (professora de Llengua Castellana), Alfred Mayench (professor de Ciències Socials), Mar Miret (professora de Llengua Anglesa), Dolors Pueyo (professora de Llengua Catalana), Esther Ros (professora de Ciències Naturals) i Montse Roure (professora d’Educació Física i coordinadora del grup de treball). També hi participen Josep Capell i Judith Díez (professors de Ciències Socials), Ester Pinyol (professora de Llengua Catalana), Núria Revés (professora de Llengua Anglesa) i Laia Sanahuja (professora de l’UAL).
Aquest grup de treball sorgeix de la inquietud del centre i del seu professorat per desenvolupar i aplicar metodologies que donin resposta a les necessitats educatives actuals, entre les quals es valora especialment la inclusió i l’atenció a la diversitat.

ronda 2

Descripció del procés seguit

A l’alumnat, organitzats en grups de quatre, se’ls planteja que el dia 16/03/2016 es celebrarà a l’institut la I FIRA S.O.S. Planet Earth de plataformes mediambientals. Cada grup s’haurà de constituir en una plataforma en defensa d’algun aspecte del medi ambient en perill. A partir d’aquí i mitjançant diverses activitats proposades pel professorat, els petits grups de treball es planificaran i s’organitzaran per aconseguir l’objectiu, creant la seva plataforma mediambiental amb campanya publicitària inclosa i dissenyant el seu stand per la fira en el qual també posaran a la venda productes propis elaborats principalment amb material de rebuig. La recaptació global es donarà a l’ONG en defensa del Planeta Terra que els nois i noies escullin.

Els grups de treball utilitzaran la tecnologia digital per cercar informació dels problemes que pateix el medi ambient i per elaborar els seus treballs de síntesi d’aquesta informació. Les tauletes, introduïdes a la part final del projecte, bàsicament les han utilitzat per mostrar els seus treballs: mindomo app (representació de mapes mentals), en format web o com a presentacions (powerpoint i altres).

ronda 3

Valoració de l’experiència

  • L’experiència ha estat molt motivant per l’alumnat. Han estat ells mateixos els responsables del seu aprenentatge i també han pres protagonisme alhora d’organitzar la jornada final en forma de Fira.
  • Disposar de les tauletes ha estat molt motivant i els ha donat molta autonomia per mostrar al públic (estudiants d’altres cursos, pares i mares i professorat) el resultat de la feina feta.
  • També se’ls ha permès tenir la llibertat per triar el format digital que els anés millor a la temàtica escollida o al seu domini en la competència digital.
  • L’alumnat de la UAL han participat en els grups de treball com qualsevol estudiant; el treball cooperatiu facilita la seva integració perquè tothom pot i ha d’aportar. L’ús de les tauletes ha facilitat la seva participació perquè ha suposat també un mitjà de representació i comunicació.
  • Val a dir que la utilització de les tauletes ha estat en la fase final del projecte. Pensem que si s’hagués pogut planificar amb anterioritat, se’ls hagués pogut donar encara més funcionalitat.

ronda4

ronda5

 

App utilitzada

icona mindomo