Treballar l’expressió oral és bàsic a educació infantil per tal que adquireixin una bona competència comunicativa. La integració de les tecnologies de la informació i de la comunicació, en l’àrea d’intercomunicació i llenguatge, ens permet crear i publicar informació en un format diferent a l’habitual, a la vegada que és més motivador.

Per tal de treballar l’expressió oral amb l’alumnat, i a la vegada afavorir la inclusió de tot ells, amb la col·laboració i assessorament de la logopeda del CREDA (Anna Fontelles), la mestra d’educació infantil (Mireia Lliberato) i la d’ededucació especial (Dolors Benet) van voler portar a la pràctica una experiència amb les tablets a l’escola rural Creu del Batlle (Lleida).

A la ZER l’Horta de Lleida, cada any dins el Pla Lector de ZER, s’escolleix un tema, al voltant del qual cada escola planifica diverses activitats. Aquest any la temàtica és Viatges pel món. Aprofitant aquest tema a l’escola Creu del Batlle, un grup d’educació infantil va treballar el conte: Cases del Món, amb la mestra d’educació especial.

Es van seleccionar unes imatges del conte i es van repartir entre el grup de 5 alumnes. Un d’aquests presenta dificultats de parla i llenguatge, i va treballar prèviament amb la logopeda el text que havia de dir.

Una vegada tots ho sabien, es va gravar amb l’aplicació Movenote, ja que es va creure que era la més adequada. Es va fer el procés de gravació tantes vegades com va ser necessari fins que va sortir correctament.

El resultat de la gravació es va poder presentar a tot l’alumnat de l’escola i la ZER, per tal que poguessin aprendre com es viu en diferents continents del planeta.

La nostra experiència ha estat satisfactòria, ja que l’aplicació era molt fàcil d’utilitzar, permetia gravar tantes vegades com fos necessari, i era força motivadora, ja que l’alumnat era el protagonista de la gravació i els companys podien observar tota la tasca feta.

App utilitzada

movenote