El fet d’organitzar una unitacastellers 2t interdisciplicar implica l’organització global i contextualizada dels continguts, això genera més motivació a l’alumnat perquè dóna un sentit més ampli als aprenentatges. A més a més, el fet d’organitzar el projecte en grups cooperatius també suposa una mesura d’atenció a la diversitat, ja que permet el repartiment de les tasques i l’assignació de rols en relació a les necessitats de cadascú. Aquesta organització també implica que l’alumnat sigui al centre de l’aprenentatge i que per tant, s’hagi d’autoregular i organitzar per assolir els objectius.

castellers 1L’alumnat de 1r ESO del INS Pere Fontdevila de Gironella, un municipi de la comarca del Berguedà, va treballar durant tota una setmana per tal d’assolir un objectiu comú i final: fer un taller de castells. El projecte s’ha realitzat en marc del tema dels castellers, aprofitant que aquest tema s’està treballant de manera paral·lela amb el grup de treball de centres de secudària del Berguedà i que a la comarca hi ha una colla castellera. Aquest tema de cultura popular obre l’escola a l’entorn i a una temàtica propera als alumnes.

El projecte ha estat organitzat per a tot l’equip docent de primer i per altres professor d’àrea.  Per desenvolupar-lo es va crear un sites per cada grup, en el qual es va dissenyar una pàgina per a cada matèria (veieu aquesta pàgina d’exemple). Les activitats van estar organitzades per tot l’equip docent per tal que estiguessin connectades i responguessin a uns objectius comuns. Des de les tutories es va treballar posteriorment el treball en grup, i es fa realizar una autoavaluació i coavaluació a partir de rúbriques. Podeu veure la web del projecte aquí. castellers 3

Es valora molt positivament l’experiència, tant per part de l’alumnat com per part del professorat. Els alumnes van valorar molt bé la pràctica dels castells ja que va ser on van poder posar en pràctica el treball de la setmana i on van veure projectes les tasques realitzades.castellers 4

Apps utilitzades

pic collage castells  yt