La lectura i l’escriptura són eines bàsiques de qualsevol aprenentatge i, per això, són un objectiu important a qualsevol nivell de l’educació obligatòria.

Llegir en veu alta, captant l’atenció del públic que escolta, requereix dominar una sèrie de destreses com l’entonació i el ritme que demana cada tipus de text, mantenir l’atenció, saber que cal fer davant les paraules difícils…

Dotar de sentit les situacions d’aula que requereixen llegir en veu alta i oferir ocasions per preparar la lectura del text millorarà el rendiment lector de tots i reduirà les barreres que sovint els alumnes amb més dificultats de lectura troben en algunes propostes habituals a l’aula.

IMG_4998A l’escola Balàfia, situada en un barri de Lleida, l’alumnat de tercer fa un taller setmanal de lectura dramatitzada en l’àrea de llengua castellana. Formen grups de quatre alumnes i cadascú d’ells prepara la lectura d’una faula, en aquest cas, es tracta de “El abuelo, el nieto y el burro”. Cada setmana, un grup diferent llegeix la faula a la resta de companys; cada alumne es responsabilitza de preparar la lectura de 3 o 4 paràgrafs.

En el grup hi ha dos alumnes que reben suport de logopèdia, un nen amb pèrdua auditiva mitjana i una nena amb retard de llenguatge i parla. Per afavorir la participació activa i l’èxit d’aquests nens en l’activitat plantejada, l’Anna Fontelles, logopeda del CREDA de Lleida, els ofereix la possibilitat d’assajar la lectura utilitzant l’aplicació Movenote. Amb ella poden pujar les imatges de la faula i gravar la pròpia veu mentre practiquen la lectura. Posteriorment s’escolten, s’adonen dels aspectes millorables i tornen a gravar-se.

L’ús d’aquesta eina digital afavoreix l’autoregulació dels alumnes per millorar les pròpies produccions i aconseguir obtenir bons resultats quan facin la lectura expressiva davant la classe sense suport digital. A més l’ús d’aquesta app suposa un incentiu motivador que incrementa l’esforç dels nens per superar les pròpies dificultats.

Mentre cada equip llegeix la faula, la resta de companys avaluen l’activitat utilitzant una rúbrica d’avaluació (entonació, pronúncia, emotivitat…) que el tutor ha compartit amb tots. En aquest cas la valoració del Darius i l’Eva (consensuada entre el mestre i les opinions dels alumnes que valoraven l’activitat) va ser positiva.

Captura de pantalla 2015-06-29 a las 11.59.16

Transcrivim un fragment de l’opinió del mestre en referència a l’experiència exposada

…d’aquesta manera aquests alumnes, davant de tots els seus companys i companyes, poden demostrar els seus avenços i es senten partícips, iguals que els demés, d’una activitat de l’aula, que de no haver estat per aquest treball previ no haurien pogut realitzar amb tanta fluïdesa i convicció. De fet, a tall d’exemple, els dos alumnes esmentats van realitzar l’activitat amb el mateix nivell, o superior, que els altres alumnes.

També és molt important, a nivell de mestres i professionals que intervenen amb els infants, poder realitzar aquestes activitats, en les què haguem d’organitzar-nos, compartir…per poder crear una xarxa on es vegi clarament un treball i horitzons comuns, una fita comuna….Ens hem pogut donar compte (tant adults com infants) que teníem un objectiu comú, que remàvem cap a la mateixa direcció. S’hauria de potenciar més aquests treballs coordinats”

 App utilitzada

movenote