Els continguts curriculars moltes vegades inclouen idees complexes presentades oralment i de manera escrita que són difícils de comprendre i assimilar per part de l’alumnat. Resulta de gran ajuda donar suport a les idees amb recursos en diversos formats (imatge, vídeo, animacions…) i també representar-les amb mapes mentals que permeten plasmar les idees de manera gràfica, posant en relleu la jerarquia dels diversos concepte si les relacions que s’estableixen entre ells.

En Jordi Busquets, professor de Institut Ventura Gassol de Badalona, ha utilitzat l’app Mindomo per treballar continguts de genètica en el marc de la matèria de Biologia i Geologia de 4t d’ESO. Habitualment en Jordi utilitza l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle on penja recursos i activitats pels alumnes, d’aquesta manera poden treballar autònomament recuperant el que s’ha fet a l’aula en qualsevol moment i, fins i tot des de casa.

Moodle de la matèria de Biologia i geologia de 4t d'ESO.

Moodle de la matèria de Biologia i geologia de 4t d’ESO.

A l’aula d’en Jordi hi ha alumnes nouvinguts que tot i fer anys que estan a Catalunya encara no tenen un bon domini de l’idioma i aquest aspecte fa que presentin algunes dificultats per comprendre els continguts curriculars. Per facilitar-los la comprensió dels conceptes en Jordi es va plantejar la possibilitat de treballar utilitzant tablets aprofitant la interactivitat que ofereixen. Per implementar-ho a l’aula va escollir una app, Mindomo, que també es pogués treballar amb l’ordinador, de manera que tota la classe va fer la mateixa tasca. La majoria d’alumnes van utilitzar un netbook però va facilitar 3 tablets a aquells alumnes que presenten més dificultats d’aprenentatge per tal de facilitar-los-hi la feina i motivar-los. Alguns alumnes també van fer la tasca amb la seva pròpia tablet.

Els alumnes per parelles o individualment havien de fer un mapa conceptual a partir del tema central  “Malalties hereditàries”. En Jordi primer va facilitar un model del que demanava als alumnes i va donar la consigna que cadascun havia de buscar informació de com a mínim 15 malalties. Els alumnes primer van identificar els conceptes principals corresponents a una malaltia hereditària i els van introduir a l’aplicació Mindomo (l’aplicació els reconeix com a “topic“). A continuació, per cadascún dels conceptes clau, van introduir el nom, una imatge representativa, un petita descripció en forma de nota i un enllaç amb informació complementària de la malaltia.

Captura de patalla de l'app Mindomo

Captura de patalla de l’app Mindomo

captura_mindomo_01

Captura de pantalla de l’app Mindomo

En Jordi valora l’ús de l’aplicació de manera molt positiva, ja que no ha fet falta explicar gaire el seu funcionament. La navegació de les diferents funcions i opcions és molt intuïtiva gràcies a la utilització d’icones representatives. A més a més afavoreix estructurar les idees, principalment amb alumnes que tenen dificultats amb l’idioma.

Respecte a l’avaluació de l’activitat de cada alumne s’ha fet tenint en compte bàsicament dos aspectes:

  •     Contingut adequat de cada idea.
  •     Coherència en l’estructura i organització del mapa.

Podeu veure un exemple del treball fet a l’aula aquí.

App utilitzada

ICON_Mindomo