Daily Archives: 10 setembre 2010

Sóc de vidre!

A Llegir i Escriure començarem els tallers d’escriptura dels divendres amb la proposta d’ un relat breu en 3a persona partint de la situació d’una persona que es lleva i s’adona que és tot de vidre.

Caldrà utilitzar les paraules: mar, mareig, margarida, martell, marxar.

Aquestes paraules condicionen parcialment el relat i l’enriqueixen perquè s’obliga a modular la imaginació literària. Quan es torni a fer la proposta en un altra avaluació a d’altres alumnes les paraules que cal utilitzar necessàriament seran unes altres.

El primer esborrany serà corregit pel professor per tal de fer una versió corregida, fins que la versió sigui prou correcta. Després es tornarà a escriure el relat però en 1a persona

Les idees més interessants dels escrits dels alumnes han estat: