Author Archives: jsole12

About jsole12

Sóc catedràtic d'institut de Secundària; he publicat 17 llibres de sociolingüística, anàlisi del discurs, assaig i novel.les de ficció especulativa

Les llengües del món /Apadrinem una llengua

Cada alumne de 3r ESO farà un treball individual d’apadrinament d’una llengua del món mitjançant una presentació digital que exposarà als seus companys a classe a l’hora B.

A l’hora de triar la llengua tindran preferència els alumnes que tinguin una relació familiar o casual amb una determinada llengua. Triarem llengües en general desconegudes però no per això poc importants.

En la presentació caldrà parlar dels noms de les llengües, del nombre de parlants, de l’estatus actuals de la llengua (oficialitat o no) si s’ensenya a l’escola, quines característiques gramaticals té, tipus d’escriptura o alfabet, una breu síntesi de la història de la llengua, si té literatura i de les circumstàncies sociolingüístiques més rellevants; caldrà cercar els noms dels colors, els dels nombres i les principals salutacions en aquella llengua. Cal incloure la bibliografia usada.

Es valorarà la presentació que es farà a l’aula: correcció lingüística, coherència de la interfície power point (quantitat d’informació en una diapositiva…), il.lustracions adequades, comprensió dels elements explicats, orginalitat; guió, oratòria,  relació amb el que estem treballant a Llengua Catalana (llengues minoritàries versus llengües minoritzades, plurilingüisme, relació amb el català…) etc.

Diari d’Aula (St. Vicenç de Montalt)

Cada dia que tinguem classe de català dedicarem uns minuts al final de la classe (o a casa) a fer el Diari d’Aula. És una reflexió d’allò que sabem i d’allò que no sabem que ens permetrà consolidar els coneixements i concentar-se en els nous temes. Caldrà apuntar-hi:

(1) Informacions més interessants que hagueu après aquell dia a través d’alguna lectura o dels comentaris del professor (2) Conceptes teòrics de l’assignatura apresos o que us han servit per millorar (3) Lèxic nou après.

Quan tingueu 10 diaris d’aula me’ls haureu d’enviar en un document a aquesta adreça: jsole12@xtec.cat

Fem una entrevista

Els alumnes de 3r fareu una entrevista, individualment o per parelles triant una persona propera.

Elaboreu un guió amb les preguntes i passeu-les al professor.

Durant l’entrevista podeu afegir noves preguntes en funció de les respostes; el títol de l’entrevista ha d’estar basat en alguna de les afirmacions fetes per l’entrevistat.

Cal fer un text breu de presentació del personatge.

Ho heu d’il.lustrar amb una fotografia de l’entrevistat

Fem la presentació d’un amic

Avui farem a “Llegir i escriure”  la presentació d’un amic o conegut nostre del centre o de fora de l’institut, per tal que els possibles televidents d’un programa televisiu de participació els coneguin.

Haureu de fer-ne la descripció física, quines són les seves aficions, la descripció més psicològica, què fa amb els seus amics, etc. Destaqueu sobretot les virtuts i trets positius del seu caràcter sense amagar les coses més problemàtiques.

Ha de ser una presentació més aviat informal, desenfadada, però lingüísticament correcta.

Trajecte final: La noia que venia del futur

Manuel de Pedrolo

Manuel de Pedrolo

Trajecte final

és un recull de contes de ciència-ficció de Manuel de Pedrolo, un dels escriptors catalans que més llibres va publicar. El primer conte que llegirem a “Llegir i Escriure”  és “La noia que venia del futur”.

A banda dels exercicis que proposarem a classe, aquí podeu expressar les vostres opinions raonades sobre aquest conte o sobre els altres contes del recull.

Podeu explicar què tenen en comú els diversos contes del llibre.

Retrum: les frases o idees que més m’agraden

En aquest article els alumnes posareu les frases o idees que més us agraden del llibre a mesura que l’aneu llegint. Cal comentar les frases que trieu.

Entre les frases que han triat al 3r B els primers 2 dies de lectura, hi ha:

“No hem de témer la mort més terrible és no haver començat mai a viure”

“Només hem de plorar la mort de les persones felices, és a dir, la de molt poques”