Tag Archives: Literatura catalana

Cementiris

cementiri-s1La novel.la “Rètrum” -club de Lectura ens fa pensar en els cementiris perquè bona part de l’acció transcorre en cementiris del Maresme, la nostra comarca, i d’altres parts del món. Seria interessant fer una visita cultural a algun cementiri de la comarca o de Catalunya per veure quina arquitectura hi trobem, quina mena d’escultures, com són els àngels que hi trobem, què diuen les inscripcions de les tombes, quina vegetació hi ha.

Un dels cementiris catalans més coneguts és al Maresme.

La pregunta d’avui és: quin és aquest cementiri i per què és famós?

Pista: té relació amb la literatura catalana