03.- Els requisits generals dels cursos presencials i a distància.-

01.- Requisits generals del professorat són: Tenir la titulació acadèmica per a exercir la docència en l’ensenyament no universitari. Estar en la borsa de treball. Estar treballant en l’actualitat a Catalunya en la docència. Es poden dur a terme un dels dos cursos o els dos cursos a la vegada. Hi haurà continguts comuns però les competències docents i les competències bàsiques de l’alumnat seran diferents. per tant facilitarà el seu domini del Cooppel i per tant més que criticable és recomanable fer els dos cursos a la vegada. Els quals són totalment compatibles.

02.- Requisits de les activitats

 1. Han d’estar adreçades al professorat no universitari.
 2. Han de respondre a les prioritats formatives fixades anualment pel Departament d’Ensenyament.
 3. Han de ser d’alguna de les modalitats següents:
  – Cursos d’una durada no inferior a 15 hores.
  – Seminaris d’una durada no inferior a 20 hores.
  – Grup de treball d’una durada no inferior a 30 hores.
  – Jornada d’una durada no inferior a 10 hores.
  – Assessorament d’una durada no inferior a 30 hores.
  – Taller d’una durada no superior a 12 hores.
 4. S’han de desenvolupar dins d’un únic curs escolar.
 5. S’han de dur a terme fora de l’horari de permanència del professorat en el centre.

03.- Cursos presencials

Assistència com a mínim del 80%

Voler millorar en la pràctica docent compartida aprenent el Cooppel ABP

04.- Cursos presencials

Els requisits recomanats són:

Caldrà disposar d’un dispositiu electrònic amb connexió a Internet així com d’un compte de correu electrònic (preferiblement, que no inclogui cap lletra majúscula)

Aquesta experiència requereix el visionat de vídeos, la lectura de textos digitals i la realització de diferents tasques i activitats relacionades amb l’entorn digital. Encara que s’ha intentat minimitzar la complexitat de les eines i serveis a utilitzar durant el curs i encara que es proporcionen materials (tutorials, exemples, recursos, etc.)

Més opcional. Per aprendre a manejar les eines i serveis que siguin desconeguts per al participant, en tot cas Ceradai requereix una actitud positiva cap a l’ús de recursos digitals i la participació en xarxes socials ja que en aquest entorn es desenvoluparà bona part del debat i el treball contemplat en aquesta experiència. Per exemple es podrà utilitzar Facebook per a seguir tasques i exemples.

05.- Altres persones o professionals també poden participar en la nostra formació:

Els cursos el podran dur a terme persones fora del sistema formal, no tindran certificat de mèrits de formació però si un diploma acreditatiu propi de la nostra entitat

El Cooppel ABP ha estat dissenyat per a un perfil ampli de persones interessades en educació en Aprenentatges Basats en Projectes  i que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa. Dins d’aquest perfil, el públic objectiu prioritari dels continguts i de les tasques i activitats és el professorat en educació formal no universitari, però això no és obstacle perquè tant continguts com tasques i activitats es puguin realitzar amb normalitat per qualsevol altre professional de l’educació o persona interessada en el tema.

Per a qualsevol dubte, qüestió o suggeriment. Contacteu amb la nostra associació Ceradai     info@cooppel.org .

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *