Treballs de recerca

El Seminari de Filosofia  proposa una sèrie d’àmbits de treball amplis per tal que sigui l’alumne qui intenti concretar el tema en el qual vol aprofundir. Tot i així, aportarem alguns exemples de temes concrets:

1. Filosofia i ciència. estudi de les relacions entre aquestes dues disciplines. Exemples:

 • 1.1. Problemes ètics de la ciència: Estudi dels problemes ètics que pot plantejar el progrés científic en qüestions com, per exemple, la clonació.
 • 1.2. Història de la ciència: Estudi d’alguna època concreta de la història de la ciència i dels components filosòfics que intervenen en el canvi de paradigma científic.

2. Filosofia i política. La política es pot definir com l’aplicació pràctica d’uns principis ideològics, i aquesta principis ideològics tenen, gairebé sempre, una base filosòfica. Exemples:

 • 2.1. Fonaments filosòfics del nazisme: Hitler va regalar a Mussolini (que estava en moments de baixa moral) una edició de luxe de les obres de Nietzsche, ja que considerava que el pensament d’aquest filòsof constituïa el fonament de la seva ideologia. No tothom està d’acord.
 • 2.2. Ideologia dels moviments alternatius: moviments com els “okupes” o els indignats fonamenten les seves accions en una ideologia que es remunta fins a filòsofs del moviment obrer com Marx i Bakunin i anteriors, com ara Rousseau.
 • 2.3. És possible una democràcia participativa al centre? Recerca sobre difernts pràctiques de democràcia participativa que s’han realitzat i experimentació en el centre.
 • 2.4. Estudi sobre la desobediència civil. Anàlisi de casos on la desobediència ha generat la necessitat i l’obligació de reconèixer uns drets a diferents col·lectius socials, com dones, negres, homosexuals, o bé a moviments socials i nacionals.
 • 2.5. La utopia com a instrument d’anàlisi social, ètica i política. Lectura d’alguna o diverses utopies i relació amb la situació actual.

3. Història d’un concepte filosòfic. Es tracta de triar un concepte i fer la seva genealogia: origen i principals autors que l’han desenvolupat, per exemple: felicitat, llibertat, veritat, justícia, bondat, bellesa, dubte, temps, ànima, societat, estat, democràcia, percepció…

4. Analogia amb l’actualitat d’obres clàssiques de la història de la filosofia (República de Plató, Apologia de Sòcrates, Epicur, Marx, Nietzsche, Freud…)

5. Filosofia de la tecnologia (xarxes socials, IA, software lliure, etc.): com trenquen les definicions metafísiques clàssiques de l’espai, el temps, la identitat, etc. o bé com generen problemes ètics nous.

6. Lògica. Anàlisi lògica de discursos polítics o publicitaris. Veure l’estructura lògica i argumentativa de diferents discursos politics i trobar-hi fal·làcies o errors argumentatius.

7. Filosofia i societat.

  • Presència de valors ocults en diferents àmbits: polítiques educatives o sanitàries, mitjans informatius, publicitat, tecnologia, treball, …

  • Els drets dels animals. Anàlisi de casos concrets (festes, producció, espectacles, alimentació, mascotes, caça…) on es puguin parlar de vulneració dels drets dels animals, o bé al contrari, on aquests es puguin posar en qüestió.

  • La identitat de gènere: el sexe com una construcció cultural. Anàlisi de casos de transsexualitat, homosexualitat, bisexualitat i intersexualitat.

  • El pensament únic: la relació entre el poder i els mitjans.

  • Estudi del tractament de temes filosòfics en diferents mitjans (Es tracta de fer una recerca de temes filosòfics presents en les sèries, el cinema, còmics, literatura, mass media)