Joc: oca de l’escola

Aquest Scribd es un joc de l’oca que vaig trobar a internet, i em va semblar molt interessant com a proposta de joc a l’aula d’acollida.

El títol es representatiu i fa referencia a la seva semblança amb el joc de l’oca més tradicional.

El contingut que podem treballar a part del vocabulari pot ser molt divers, depenent de les normes de joc que podem aplicar-hi.

Les imatges són molt clares i penso que estan molt ben trobades.

Podem utilitzar aquest joc per multitud d’aplicacions didàctiques depenenet de les accions i normes que ens inventem al joc.

Els Pets en una aula d’acollida


El títol que utilitza és molt representatiu, penso que està molt ben triat. La matèria, la llengua a l’aula d’acollida, queda molt ben reflexada en les fotografies. Les images són molt representatives i penso que estan molt ben triades, i els continguts es poden veure molt clarament i són molt pràctics.

En aquestes fotografies podem veure la visita del grup Els Pets, en un aula d’acollida d’una escola catalana.

Podem veure imatges de la visita, tant dels cantants com dels alumnes que van participar en la trobada.

També podem observar com van treballar la llengua de les cançons els alumnes, i els diferents exercicis didàctics que van realitzar aprofitant aquesta trobada.

Penso que que una gran idea aprofitar aquests tipus d’esdeveniments que es poden produir a l’aula per treballar i millorar en l’us de la llengua, a l’hora que es motiva a l’alumnat per millorar els seus aprenentatges d’una manera tant transversal.