Per respondre aquest enigmates tindreu dues setmanes de temps perquè no us robi temps d’estudi dels exàmens trimestrals.

No m’entretinc més que tots tenim molta feina. Aquí el teniu.

Per sortir d’una escape room hem d’obrir una porta que està tancada amb un cadenat de combinació numèrica. La combinació per obrir el cadenat és un número de 4 xifres. Hem trobat un pergamí amb instruccions per trobar els 4 dígits (A, B, C i D) que ens permetin sortir. Això és el que hem pogut llegir:

  • Els 4 dígits A, B, C i D són tots diferents.

  • A, B, C i D són dígits entre 0 i 9.

  • Si sumem el primer i el tercer (és a dir, A i C) el resultat és 10.

  • El segon dígit, B, s’obté restant quatre al primer dígit. És a dir: B=A-4.

  • El tercer dígit és un nombre primer.

  • El darrer dígit, D, s’obté restant 3 al primer dígit. És a dir D=A-3.

Espero que trobeu la combinació correcta per poder obrir la porta i alliberar-vos de l’escape room. Molta sort!!!

Teniu de temps fins dissabte 9 de desembre de 2023

La resposta a aquest enigmates és la següent: A=8; B=4; C=2 i D=5. De les persones que heu respost convé destacar la resposta de la Valentina que fa una explicació força correcta si fem l’esmena que el nombre 1 no és un nombre primer. Podeu consultar-la resposta ja que descriu molt bé el procediment que ha seguit. La puntuació de resposta correcta més ràpida és per a l’Elsa. Enhorabona a tots els participants.