Competències Bàsiques

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Competència 1. Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l.

Competència 2. Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes plantejades.

Competència 3. Fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic.

DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA

Competència 4. Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i comprovar-les.

Competència 5. Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers.

DIMENSIÓ CONNEXIONS

Competència 6. Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte.

Competència 7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes.

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ

Competència 8. Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible tot emprant el llenguatge verbal (oral i escrit).

Competència 9. Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació.

Competència 10. Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i interpretar les representacions que ofereixen.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *