Una nova ciència.

El sistema Terra

Activitats:

Activitat 1.1 – Quan els cientifics es diverteixen.

Activitat 2.1. Relacions causals.

Activitat 3. 1 -sòl estressat. Sistemes

——————————————————————————————————-

ppt:

ppt. unitat 1. Castellnou

——————————————————————————————————-

El sistema Terra:

Un sistema està format per un conjunt d’elements relacionats entre sí. Per tant, cada element té una funció determinada i els seus canvis afecten la resta del sistema.

—————————————————————————————————————————————————————

ESTUDI DE L’ECOSISTEMA

En estudiar els ecosistemes interessa més el coneixement de les relacions entre els elements, que no pas com són aquests elements.

Els éssers vius concrets interessen l’ecòleg per la funció que compleixen dins l’ecosistema, no en si mateixos com poden interessar al zoòleg o al botànic. Per a            l’ estudi  de l’ ecosistema és indiferent , que el depredador sigui  un tigre o un lluç.La seva funció en el cicle de la matèria i en el flux de l’energia és el que serà objecte d’estudi en ecologia.

L’ ecosistema es manifesta com un sistema compex on qualsevol canvi en un dels seus components repercutirà en tots els altres components d’ aquest ecosistema.

Ës per aquest raó que són tant importants les relacions que s’hi estableixen entre els seus components.

Observeu la figura següent, que mostra el flux d’energia en un ecosistema terrestre (energia expressada en kcal·m-2·dia).

 

Resultat d'imatges de el flux d'energia en un ecosistema terrestre(energia expressada en kcal·m-2·dia).

www.ub.edu

El carboni és un exemple de la complicació que pot patir el cicle d’un element per la presència de la biosfera, que usa de forma activa aquest element i el transforma de moltes maneres diferents.

Durant la fotosíntesi, els àtoms del carboni que componen el diòxid de carboni passen a formar part de la matèria orgànica de les plantes i les algues. Més endavant, durant la respiració cel·lular, el carboni d’aquesta matèria orgànica passa a formar el diòxid de carboni. Si es cremen els dipòsits de carbó o petroli que haurà generat la matèria orgànica morta, els seus àtoms de carboni es transformaran en diòxid de carboni. En el cicle del carboni, a més dels éssers vius també hi intervenen fenòmens geològics com les erupcions volcàniques (que desprenen CO2), i la precipitació del CO2 i de l’ió calci dissolts que formaran les roques calcàries.

CICLE DEL NITROGEN

commons.wikimedia.orgResultat d'imatges de ciclenitrogen.jpgcommons.wikimedia.org

 

Durant la fotosíntesi els àtoms de nitrogen que formen els ions nitrat dissolts en aigua, passen a construir matèria orgànica (proteïnes) de plantes o algues. Després, quan són digerides pels animals i s’aprofiten, formen part de les proteïnes animals. Quan les cèl·lules utilitzen aquestes proteïnes per obtenir aigua, formen amoníac o urea, substàncies que són excretades i retornen els àtoms de nitrogen al medi. A partir dels excrements i els cadàvers, els bacteris transformadors produeixen nitrats que poden absorbir les plantes. A més, hi ha bacteris que són capaços d’absorbir el nitrogen atmosfèric (N2), i altres que descomponen els nitrats del sòl.

CICLE DEL’ OXIGEN

www.enciclopedia.cat


Imatge de previsualització de YouTube Imatge de previsualització de YouTube Imatge de previsualització de YouTube

Lectura:

L’ésser humà i el medi.

————————————————————————————————————————————————

TIME OFF

Imatge de previsualització de YouTube

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *