Recursos hídrics.

imatge: riu d’ Ondara

font: www.enciclopedia.cat

Entenem per recursos hídrics d’un país o regió, la quantitat d’aigua dolça, potencialment utilitzable, present als seus rius, llacs i aqüífers, aportada per la precipitació local o la rebuda a través dels rius i aqüífers transfronterers. Considerat globalment, és un recurs més que suficient per a satisfer les demandes però existeixen factors que fan de l’aigua un bé limitat i escàs en moltes àrees geogràfiques.

Aquests factors són:

  • La distribució territorial i temporal de l’aigua és molt desigual; això fa de l’aigua un recurs no sempre disponible de forma natural en el lloc i el moment que es precisa. Per aquest motiu la seva disponibilitat local és enormement variable: hi ha zones del planeta on és excedentària i en altres on no arriba a ser suficient.
  • El creixement de les necessitats hídriques és exponencial a causa de l’augment de la població, la diversificació i l’increment del consum per càpita com a conseqüència de l’augment del nivell de vida.
  • Les pèrdues per contaminació contribueixen en gran mesura a que sigui un bé limitat i escàs en moltes regions.

Generalment, la gestió de l’aigua es realitza seguint estratègies que la consideren un recurs il•limitat.

La planificació hidrològica a Catalunya es basa en un seguit d’estratègies per tal de garantir la qualitat i la disponibilitat de l’aigua:

dessalinització

recuperació d’aqüiíers

millora de xarxes

reutilització

estalvi

La intervenció humana en el cicle de l’aigua.

L’ésser humà modifica el medi amb la finalitat de millorar la disponibilitat d’aigua per als diversos usos, i també per a evitar alguns riscos naturals, com les inundacions o les sequeres.

Algunes de les intervencions humanes són:

  • La construcció de preses. L’aigua dels cursos fluvials és retinguda mitjançant preses, per al subministrament de les poblacions i els camps de cultiu, principalment. Les preses també es poden utilitzar per a la producció d’electricitat.

El pantà de Camarasawww.descobrir.cat

ALERTA→ : fragment d’un exercici PAU  

Citeu dos avantatges i tres inconvenients dels embassaments. [0,5 punts]
Avantatges

• reserva d’aigua
• regulació de les crescudes o avingudes
• producció d’electricitat
• zones de lleure (navegació, pesca,…)
• zones paisatgístiques

Inconvenients

• acumulen sediments, per tant arriben menys sediments a la desembocadura i poden provocar una disminució dels deltes i fins i tot de les platges
• la disminució en l’arribada d’aigua a la desembocadura pot provocar problemes de salinització
• desaparició de terres i sòls agrícoles i, de vegades poblacions
• canvis en l’entorn i costums de la zona
• després de l’embassament el riu és més erosiu
• dóna lloc a nivells de base artificials, la qual cosa altera l’erosió, el transport i la sedimentació
• durada limitada, per l’acumulació de sediments

  • Els transvasaments. Són construccions destinades a canalitzar aigua des d’una conca hidrogràfica amb excedents a una altra amb dèficit.

Segarra-Garrigues. www.elpuntavui.cat

  • La dessalinització de l’aigua del mar. Aquest procés es practica mitjançant plantes dessalinitzadores, en zones properes al mar i amb escassetat d’aigua dolça. Per a separar les sals que conté l’aigua marina s’utilitzen, entre altres tècniques, la destil•lació tèrmica i l’electrodiàlisi.

font desssalinitzadores: cicle urbà de l’aigua.www.slideshare.net

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *