Hort escolar ecològic

  • L’hort escolar ecològic

Creiem que és necessari introduir nous elements i situacions d’aprenentatge a l’escola per tal de poder fer-la més atractiva a l’alumnat.

Amb l’hort escolar es pretén motivar i responsabilitzar als alumnes partint dels seus interessos fent servir eines suggestives i atraients, així com possibilitar-los el domini de tècniques instrumentals i estratègies que possibilitin una participació activa, crítica i creativa.

Els objectius didàctics del projecte amb els seus corresponents continguts es treballaran dins l’àrea de coneixement del medi, tot desenvolupant diverses competències bàsiques i aprofundint en la competència d’Interacció i coneixement del món físic, la Social i ciutadana, d’Autonomia i iniciativa personal i d’Aprendre a aprendre.

L’hort escolar ecològic es basa en el profund respecte de la natura i els diversos ecosistemes procurant un cultiu racional amb mitjans naturals.

Amb l’hort els alumnes podran prendre consciència de la importància de protegir i conservar la natura evitant la utilització de productes no naturals que actualment es fan servir.

Aquest projecte l’inciarà el curs de sisè d’Educació Primària, però està destinat a la participació de tots els nivells de l’escola tant d’Educació Infantil com de Primària.

Els objectius generals del projecte s’adaptaran a cada nivell segons els objectius que es pretenguin treballar a l’àrea de medi.

El curs 10/11 fou l’inici del projecte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gener de 2012

El mes de novembre, tota l’Escola, va participar en el concurs del logotip de l’hort. Tothom va participar i va fer el seu logo.  Els mestres els hi va costar d’escollir els logos finalistes perquè eren molt bonics.

Finalment, va acabar escollint-ne un, i aquell va ser el de l’Amador de la classe de 6è. Li van donar un premi: una cistella d’hortalisses i un diploma com a guanyador del concurs. A partir d’ara l’hort és dirà: DIVERHORT. En el logo hi surten unes verdures molt divertides.

Felicitats Amador

Juliet i Nadia (alumnes de 6è)

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs 14/15

Des del curs 14/15, el projecte queda englobat dins del projecte Col·laborem. D’aquesta forma, els alumnes de 4t, són els encarregats de tirar endavant el projecte, realitzar les damandes necessàries de material, calendaritzar les actuacions, comprar el planter per a tots els cursos i mantenir-los informats de l’evolució de la plantació.