Enllaços d’interès

LLENGUA Portal de la UNESCO sobre Llengües i Multilingüisme

NATIONALIA diari digital de les nacions sense estat a Europa i al món.

DUNGUN: llengües de tot el món a casa nostra. Dungun és el Punt d’Informació per als IES sorgit de l’exposició “Les llengües a Catalunya”. En l’exposició es mostren les llengües que es parlen al nostre país, i al Punt d’Informació trobareu diverses informacions i activitats a partir d’aquestes llengües.

LLENGÜES VIVES Butlletí d’actualitat lingüística del sud-oest europeu: aragonès, astur-lleonès, català, euskara, galaico-portuguès, occità, sardu …

EUROLANG Agència de notícies europea dedicada a cobrir notícies relacionades amb llengües minoritàries, la diversitat lingüística, nacions sense estat i minories nacionals dins la Unó Europea.

EBLUL The European Bureau for Lesser-Used Languages (EBLUL) és una organització no-governamental dedicada a promoure les llengües i la diversitat lingüistica.

MERCATOR Dret i legislació lingüístics.

EUROMOSAIC l’ 1992, per tal de conèixer millor la situació concreta dels diferents grups lingüístics a Europa, la Comissió va encarregar un estudi dels grups lingüístics minoritaris de la Unió Europea denominat Euromosaic. A través d’ aquest estudi, la Comissió volia conèixer les diferents llengües regionals i minoritàries utilizades i estudiar el potencial de producció i reproducció de les comunitats lingüístiques i minoritàries, així com les dificultats que trobaven al respecte.

EUROMINORITY El lloc del lloc de les Nacions sense Estat, de les minories nacionals i culturals, dels pobles autòctons, dels grups ètnics, dels territoris específics amb fort particularisme i amb tendències separatistes a Europa.

ETHNOLOGUE Llengües del Món. Catàleg de referència sobre les 6,912 llengües vives que es coneixen a l’ actualitat.

Deixa un comentari