En aquest NODES trobareu documents que interessen a docents relacionats amb l’alumnat nouvingut i també amb els de suport lingüístic. Per exemple, el més destacat d’aquesta setmana és “La col·lecció de quaderns de Suport Lingüístic i Social en les aules multilingües“.