Projecte: Per carnaval tot s’hi val

Les activitats que es presenten en aquest projecte van dirigides a l’etapa d’educació infantil, concretament, al nivell educatiu de p5. L’aula està formada per 20 infants.

El projecte es basa en tot un conjunt de sessions didàctiques relacionades amb la festa del Carnestoltes. Les activitats estan dissenyades de manera que els xiquets i les xiquetes les duguin a terme utilitzant la tecnologia actual. S’utilitzarà en general una metodologia lliure que permeti a la canalla experimentar, pensar, raonar, crear i executar accions que afavoriran en el seu desenvolupament integral.

L’objectiu principal és que la canalla aprofundeixi en el coneixement i ús de diferents tecnologies divertint-se amb una de les festes més creatives de l’escola. El carnaval és una festa tradicional en la que es poden treballar gran varietat de continguts. En els que ens centrem en aquest projecte són: a utilitzar la càmera fotogràfica, la PDI, el projector de llum i altres recursos tecnològics, a treballar en grup, programar el Bee-bot, crear històries, comunicar experiències i resultats, i practicar la lectoescriptura.

L’avaluació que es realitzarà serà principalment a través de l’observació directa i anotant els aspectes que es creguin rellevants.