Activitats: Durant

Les activitats següents es durant a terme durant la setmana del carnaval a l’escola.

ACTIVITAT 4–> Creem una història amb ombres

En aquesta activitat la canalla s’organitzarà en quatre grups de 5 infants, es realitzarà a la mateixa aula i durarà varies sessions. El material que s’emprarà és un projector de llum, llapis, cartolines blanques, tisores, pegament i palets de fusta. L’activitat consisteix en que cada grup s’organitzi, pensi i creï una història amb personatges relacionats amb el carnaval (bruixes, mags, animals,…). Un cop pensada, crearan la figura dels personatges a les cartolines, les retallaran i posaran al palet, tot creant una titella. Després de que els grups ho tinguin tot acabat, amb ordre, explicaran la seva història amb el projector de llum que la mestra haurà preparat prèviament.
És una activitat lliure, creativa i motivadora, i els infants obtindran l’ajuda de l’adult en tot moment.

Un exemple d’activitat:

Imatge extreta de la pàgina web del Pinterest.

ACTIVITAT 5–> Juguem amb Bee-bots

En aquesta activitat el grup classe s’organitzarà en grups de 5 alumnes i la durabilitat de la sessió dependrà del ritme de cadascun d’ells. El material utilitzat seran fulls DINA-2 quadriculats, robots Bee-bots proporcionats pel Centre de Recursos Pedagògics (CRP), imatges de complements de disfresses (barret de bruixa, mascares, vareta de mag, perruca de pallasso, …) i daus elaborats per la mestra amb els mateixos dibuixos.

L’activitat consisteix en repartir a cada grup un full DINA-2 quadriculat on hi haurà repartides per sobre les imatges de diferents complements de carnaval. La canalla disposarà d’un Bee-bot i un dau. Per ordre, aniran tirant aquest i en funció del dibuix que surti hauran de programar el robot per a que arribi a la imatge corresponent. Els nens i nenes realitzaran l’activitat lliurement repartits per l’aula i en cas que es requereixi tindran ajuda per part de la mestra. L’avaluació es realitzarà a través d’una observació directa i preguntes que es realitzarà als infants sobre la programació del robot.

ACTIVITAT 6–> Endevina la paraula

L’activitat és durà a terme a l’aula, en grups de 6/7alumnes i la seva durada serà de 40 minuts aproximadament. El material que s’utilitzarà seran taules de llum i sal de colors. L’activitat consistirà en posar sal d’un color en concret dintre d’una safata transparent i col•locar aquesta a sobre la taula de llum. Els xiquets i xiquetes realitzaran el joc del penjat amb paraules relacionades amb el carnestoltes. Per ordre, un nen/a pensarà una paraula i la resta del grup anirà anomenant vocals i consonants. Les lletres encertades les escriurà el nen/a una a una a la taula fins que algú dels companys la endevini. El grup anirà rotant per torns per jugar a aquest joc. Els infants jugaran lliurement i l’adult anirà observant tot el que fan.

Un exemple del material:

Trobem la imatge al següent enllaç:

https://www.diba.cat/documents/471041/226501365/Taules+de+llum.pdf/fc38d3d0-2a05-4c20-aab2-04aa9656f448

ACTIVITAT 7–> La desfilada

Aquesta activitat es durà a terme durant la desfilada de carnaval al poble. El grup classe anirà amb ordre al lloc que indiqui la mestra. Cada any es surt de l’escola i es dóna una volta per la població amb tots els alumnes, els quals porten una disfressa escollida lliurement des de casa. El recurs didàctic que s’utilitza és una càmera digital.
Els infant utilitzaran la càmera durant la desfilada amb ordre, de manera que tots tinguin l’oportunitat de fer-ne ús. Lliurement, podran fotografiar el que vulguin tot recopilant una gran varietat d’imatges. Al dia següent d’aquesta festivitat tot el grup classe mirarà les fotografies, s’imprimiran i realitzaran un mural conjuntament al passadís per mostrar l’art de la fotografia i el carnaval.

Imatge extreta d’aquest enllaç:
https://pixabay.com/es/photos/fot%C3%B3grafo-ni%C3%B1o-c%C3%A1mara-peque%C3%B1os-164673/