Activitats: Abans

Les activitats presentades estan plantejades per ser dutes a terme la setmana anterior al carnaval.

ACTIVITAT 1–> Carnaval a la vora del canal

Activitat inicial del projecte. La durabilitat serà de 45 minuts aproximadament i el material que es necessitarà és un ordinador i una PDI, i estarem tots a la mateixa classe. En primer lloc, es preguntarà als infants que en saben de la festivitat del Carnestoltes i es visualitzarà a la PDI la cançó. En segon lloc, dividirem el grup en dos, i mentre els primers duen a terme la següent activitat, els segons estaran al racó de la biblioteca. L’activitat tracta de que els infants amb ordre i lliurement realitzin les activitats que es presenten a la PDI extretes de la web de l’Alexandria relacionades amb el carnaval.
A continuació podem trobar el material que s’utilitzaria:

Cançó:

Activitats Alexandria:

http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=1468

ACTIVITAT 2–> Compartim

L’activitat s’executarà amb tot el grup classe alhora i a la seva aula. El material que s’utilitzarà serà una pantalla PDI, un ordenador, una webcam i un projector. La sessió durarà 40-45 minuts aproximadament. Aquesta consisteix en realitzar una videoconferència amb una escola diferent del territori escollida i acordada per la tutora. Es tracta de compartir i intercanviar tradicions sobre la festivitat del carnestoltes del propi poble. Els nens i nenes participaran amb ordre explicant i preguntant el que vulguin. Un cop acabada la videoconferència es faran preguntes als infants sobre el que han après, etc.
Per fer aquesta activitat es tindrà en compte la normativa de protecció de dades corresponent. L’avaluació es farà aprofitant les preguntes finals i l’observació directa.

A continuació podem veure una fotografia d’exemple:

Podem trobar la imatge a l’enllaç següent:

Inici

Activitat 3–> Les consignes

Aquesta activitat es realitzarà amb grups de 5 alumnes formats a l’atzar a la mateixa aula. La durabilitat de la sessió dependrà de les habilitats i capacitats de cada grup. El material que necessitaran primerament, serà un paper i un llapis. Cada grup ha de pensar una consigna per a la setmana de Carnestoltes. Les 5 consignes que es crearan seran les que tots els alumnes de l’escola hauran de complir. Un cop escrita, per ordre aniran amb la mestra al racó de l’ordenador i la gravaran amb les seves veus amb el programa Audacity. Les consignes es reproduiran per megafonia al centre educatiu de dilluns a divendres a l’hora del pati.
És una activitat lliure i creativa, i l’adult només intervé en el moment de la gravació. Tot i que en cas que els infants necessitessin ajuda, l’adult la proporcionaria en tot moment.

Tot seguit podem trobar un exemple de totes les consignes: