Investigadors de paisatges

Hem començat projecte nou de medi: INVESTIGADORS DE PAISATGES!

Aquesta vegada treballarem a través de la metodologia de classe invertida i el treball col·laboratiu.

(És la metodologia que es basa en que els alumnes aprenguin els continguts per si mateixos utilitzant les noves tecnologies i materials preparats pels docents i l’apliquin a l’aula mitjançant el treball en grup o per projectes. Aquest sistema permet als mestres un suport molt més individualitzat i un major aprofitament del temps a l’escola).


EL RELLEU


EL PAISATGE DE COSTA:


EL PAISATGE DE PLANA:


EL PAISATGE DE MUNTANYA:


WEB AMB INFORMACIÓ DEL PAISATGE DE CATALUNYA:


JOCS:

JCLIC EL PAISATGE

JCLIC EL PAISATGE RURAL

JCLIC EL PAISATGE URBÀ

JCLIC ELS PAISATGES DE CATALUNYA

PLÀNOLS I MAPES (AMPLIACIÓ)