Unitat 4

ELS PREFIXOS I SUFIXOS


LA B I LA V


ELS NUMERALS

 


EXPRESSIÓ ESCRITA: LA DESCRIPCIÓ DE PAISATGES