Featured post

Funcionament dels llibres digitals

Després d’una llarga travessia pel desert, ja podem accedir als recursos digitals de les editorials a través del nostre MOODLE 2. Però encara hi ha molts matisos a tenir presents:

EXCLUSIU PER A 1R+2N+3R ESO

S’ha deixat de banda l’alumnat de 4t, perquè l’editorial única d’aquest curs (DigitalText) no permetia conservar les qualificacions d’activitats realitzades a través del nostre entorn virtual específic. Calia evitar malentesos o confusions, problemes afegits en definitva.

CURSOS AUTOMÀTICS

Virtus360 ha desplegat en format moodle cadascun dels llibres digitals amb un mètode automàtic, de manera que almenys els recursos estiguin mínimament catalogats i disponibles. L’ús d’aquests cursos és opcional. El professorat que figura a cada un d’aquests cursos és el que pertoca realment: és a dir, us hem fet professors-editors exactament d’aquells cursos que es corresponen amb els vostres horaris.

Quan accediu a l’espai virtual amb usuari i contrasenya registrats heu de veure la llista de cursos que teniu assignats. En cas d’error, feu-nos-ho saber de seguit a info@inslauro.net!!

Localitzareu la totalitat de cursos digitals a la carpeta CURSOS -> AFEGEIX/EDITA CURSOS -> CONTINGUTS DIGITALS.

UTILITZACIÓ DELS RECURSOS ENLLAÇATS

Mireu bé quins enllaços dins dels cursos automàtics són per a alumnat i quins per a professorat! Un professor no podrà accedir als continguts digitals de l’alumnat, i viceversa.

 1. SANTILLANA: els enllaços estan duplicats; a cada tema en veureu dues llistes, una de color fosc (alumnat) i una altra de color clar (professorat). La vostra inclou solucions de les activitats. L’alumnat no pot veure els vostres enllaços (si no els editeu perquè sigui el contrari).
 2. OXFORD: el mateix que Santillana. Però el professorat no hi té accés perquè encara no hi està inscrit (estan utilitzant l’entorn virtual de l’editorial). En breu es tramitarà.
 3. CASALS: hi ha un sol enllaç titulat “Accés al llibre“, comú per a professorat i alumnat. En el cas de professorat us haureu d’inscriure a l’editorial casals, primerament (no patiu, no serà perillós).
 4. VICENS VIVES: el mateix que Santillana. Però el primer accés és especial, alumnes i professors hauren d’introduir un nom d’usuari i contrasenya (i grup de pertinença en el cas d’alumnat). Es recomana vivament emprar les mateixes dades que ja es fan servir per a entrar a l’espai moodle.

Una situació curiosa: com que el pack de Santillana anava tot junt i l’alumnat l’ha pagat sencer, quan hi ha duplicitat de llibres en una matèria (p.e. Física amb Casals i amb Santillana) ens trobarem que l’alumnat tindrà accés a dos llibres digitals i el professorat només a un. Mirarem d’aconseguir que el professorat també pugui accedir al segon llibre (sempre de Santillana).

En cas d’errors d’accés, feu-nos-els saber a info@inslauro.net!!

INSCRIPCIÓ D’ALUMNAT

Si bé el professorat ja consta com a participant dels cursos automàtics, no és així amb l’alumnat. Seguiu aquestes breus instruccions per a superar aquest “defecte”:

Com INSCRIURE ALUMNES EN UN METACURS.

Quan tingueu els alumnes al curs, probablement també us caldrà dividir-lo en grups (A, B i C). Aquí s’explica la manera d’aconseguir-ho:

Com DISTRIBUIR ALUMNES EN GRUPS.

RETOCS NECESSARIS EN ELS CURSOS AUTOMÀTICS

No hi ha cap inconvenient en editar, de la manera habitual, els cursos que va generar Virtus360: afegir etiquetes o activitats, amagar enllaços, esborrar elements…

En el cas de Santillana hi ha canvis mínims que sí són imprescindibles de revisar, perquè no estaven implementats en tots els cursos automàtics:

  • Mostrar en arbre: anant a Paràmetres del curs, s’escull format per temes en arbre. Les activitats queden estructurades en blocs, com les carpetes d’un navegador. Insistim que l’estructura dels llibres de Santillana millora moltíssim (imatge).
  • Mostrar qualificacions remotes (imatge): si no disposeu d’aquest bloc, entreu en el mode Activar edició, i cerqueu el darrer dels blocs laterals, un que permet afegir un nou bloc lateral a través d’un menú desplegable. Escolliu Informes de seguiment.

Un cop hagueu efectuat aquestes modificacions, llegiu atentament aquest MANUAL DE SANTILLANA que aclareix com hem d’utilitzar, en els seus llibres digitals, les dues menes de seguiment d’activitat de l’alumne.

INCLOURE MATERIALS  DE LES EDITORIALS EN CURSOS PROPIS

Si ja teniu en marxa un curs fet per vosaltres, podeu mirar el següent manual elaborat per Virtus360 per tal de seguir aprofitant la feina feta:

Com AFEGIR RECURSOS DIGITALS EN ELS CURSOS MOODLE PERSONALS.

Observacions:

 1. Al manual es parla de dues menes de recursos a enllaçar, això vol dir que haureu de saber què triar: SCORM/AICC remot (només en el cas de Santillana) i Contingut remot (en qualsevol de les tres altres editorials).
 2. Quan canvieu de llibre digital, quan l’editorial canviï els enllaços a les activitats (en un futur),  o quan caduquin els permisos actuals d’accés, un recurs restringit obtingut de l’exterior del vostre curs deixarà de ser operatiu amb tota probabilitat.
 3. S’ha modificat la coloració genèrica dels rètols de l’espai moodle per a diferenciar millor els enllaços visibles dels invisibles (la nova tonalitat és verda).
 4. I no oblideu que en cas d’errors immediatament feu-nos-els saber a info@inslauro.net!!

Com es fa per a…

Comença el segon curs de eduCAT, i ja queda enrere la generació 1×1. Ara toca ser eduCAT2.0, però no hi fa res, el dia a dia no resulta tant diferent d’abans: segueixen les mateixes complicacions per a entendre què cal fer, i com, en aquesta educació digital en expansió.

Que no es desanimi ningú: els coordinadors d’informàtica reprenem el fil encetat l’any passat, i ampliem la DOCUMENTACIÓ DE SUPORT que vam oferir-vos llavors. Per si hi teniu interès, tot seguit sabreu com es fa per a…

 • Sincronitzar el correu @inslauro.net amb el moodle (només el de Virtus360): seguiu aquestes INSTRUCCIONS.
 • Inserir la llibreta d’adreces de l’institut al correu @inslauro.net: seguiu aquestes INSTRUCCIONS.
 • Emprar els calendaris al compte @inslauro.net: seguiu aquestes INSTRUCCIONS.
 • Reenviar el correu @inslauro.net a un altre compte de correu: seguiu aquestes INSTRUCCIONS.
 • Activar la multi-sessió de comptes Google: seguiu aquestes INSTRUCCIONS.
 • Penjar i compartir arxius a GoogleDocs: seguiu aquestes INSTRUCCIONS.
 • Descarregar arxius de GoogleDocs: seguiu aquestes INSTRUCCIONS.
 • Configurar una impressora amb Windows 7: seguiu aquestes INSTRUCCIONS.

 

El nou moodle

Sembla que sí: a la fi podrem començar a dir que som un centre 1×1.

Després de la renovació de programari, de les obres per a modernitzar la connectivitat del centre, de diverses fases d’instal·lació de les pissarres digitals i de l’arribada dels portàtils, ja només  mancava endegar el moodle extern (i aprendre’n, però això es dóna sempre per sobreentès):

http://inslauro.educat1x1.cat/moodle/

Recordeu que vam contractar els serveis de Virtus360 per a hostatjar-lo. L’espai va estar a la nostra disposició des de principis de desembre, però fins avui dimarts 18 de gener de 2011 no hi havia manera d’enllaçar els continguts dels llibres digitals des del nou entorn. El problema provenia del sistema que havia de possibilitar el trànsit entre editorials i entorns moodle, un programa anomenat marsupial i que fins ara no estava operatiu (en trobareu alguna referència al fòrum d’Àgora, per exemple en aquest fil).

No obstant les millores recents hi persisteix una incògnita, en aquest assumpte: què succeirà amb l’altre moodle que tenim, el d’Àgora, aquell que el Departament va oferir amb gran entusiasme a tots els centres del país fins que va adonar-se que tècnicament resultava inviable… Desapareixerà, un cop la totalitat de centres, amb el corresponent volum d’alumnat, siguin tots usuaris de servidors externs?

Mentrestant, nosaltres ens adaptem a allò que faci falta. El moodle de Virtus360 ve donat amb un domini d’internet específic per al centre, que permet un ampli ventall de possibilitats. De moment, s’ha creat un correu electrònic amb aquest domini i aparença GMail per a cada alumne i cada professor del Lauro, i que en breu també estarà integrat al moodle.

Recordatoris sobre LINKAT

 • Tanqueu les sessions d’usuari!

Darrerament hem detectat certa relaxació en aquest sentit, i sovint es veuen ordinadors desocupats amb l’escriptori Linkat visible. El problema no vindrà per l’accés a la informació personal o pel mal ús de la documentació professional perquè tothom confiem en tothom  (no tenim necessitat de males pràctiques, a l’institut, oi?).  L’inconvenient arriba per una altra banda: deixant un usuari obert, es perd el dret d’accés a programes en execució.

Per exemple: a la sala de profes deixo l’explorador d’ internet obert (o algú l’obre aprofitant que l’ordinador està disponible) i vaig a fer classe. Si durant la classe se m’acut projectar un vídeo de YouTube, i accedeixo a intracentre amb el mateix codi d’usuari  que tenia a la sala de profes, quan obri l’explorador d’interent el sistema protestarà que ja s’està executant, i em deixarà amb un pam de nas.

 • No canvieu de sessió d’usuari!

Una altra manera d’obtenir idèntiques complicacions a les descrites en l’apartat anterior és clicar l’opció “canvia d’usuari” per comptes de la sortida habitual i recomanada (tancament definitiu de sessió). La identitat d’aquell usuari es consideraria ocupada a tots els efectes pel servidor, cosa que comportaria la negativa a l’accés als programes que haguessin quedat oberts (i molt probablement a alguns d’altres).

 • Local versus Intracentre

Com sabeu, la majoria d’ordinadors estan connectats a través de la xarxa Intracentre. Però a vegades podem tenir interès en treballar de forma autònoma, independent del servidor (perquè és menys complicat d’arrencar, perquè no necessitem desar informació al nostre usuari, perquè havent incorregut en alguna de les faltes anteriors hem perdut l’accés a internet…).  Per a totes aquestes situacions disposem d’un usuari la mar de simpàtic, agradable, clònic, i gens problemàtic: argo.

És un usuari predeterminat de Linkat (a més d’un element mitològic metafòricament molt escaient al nostre propòsit). Serveix per a entrar a l’ordinador sense contrasenya, i sense gaires privilegis (és un dir: quants milions de persones no veuran un ordinador en sa vida??). Amb privilegis es vol dir l’accés a intracentre, l’espai personal d’usuari, algunes opcions i programes no estaran disponibles…

argo no presenta problemes de compatibilitat, fins i tot si en un moment concret hi hagués molts ordinadors del centre amb aquest usuari autenticat: perquè cada ordinador treballaria en mode local (per separat, sense col·lisionar amb la resta).

 • Escriptori net!

L’ús del compte personal ofereix avantatges indiscutibles: carpetes personalitzades, accés ràpid a documents recents, es mantenen les preferències i l’historial de navegació a internet… També l’escriptori queda “gravat” en la memòria del servidor. Això darrer és important de remarcar, ja que l’escriptori particular és la primera configuració personalitzada a carregar quan un usuari es valida al sistema. I sol passar fàcilment que aviat el tenim ple a vessar de documents i arxius amb clara inclinació a l’obsolescència. Aquest munt de ferralla pesa i retarda proporcionalment l’inici de la sessió.

Com evitar-ho? Desant els documents a les carpetes que convingui, i substituint-los a l’escriptori pels seus accessos directes. Recordeu que aquests accessos també poden referir-se a carpetes senceres.

Últimes novetats EduCAT1x1

El dijous 8 de juliol dos membres de l’equip directiu va anar a una sessió informativa sobre el projecte EduCAT1x1. La reunió es va estructurar en tres grans blocs que ara resumim:

 • Logística.

L’Ins Lauro està dins la onada 4, això vol dir que rebrem la dotació econòmica a final del mes de juliol. I entrarien els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO.

La dotació vé per a les aules oficials de cada centre, així tindrem 2+2+3=7 dotacions per aules (buscarem recursos per a aconseguir les 9 que necessitem).

El gran problema actual és la connectivitat. No hi ha garanties actualment de que pugi funcionar. El gran problema és la verificació dels codis personals de cada alumne que tots passen per Via Augusta i el sistema no ho soporta i “peta”. Busquen una solució però recomanen tenir un pla “paper” (llibres, dossiers, fotocòpies, …) per als primers dies.

A nivell de dotació dotarien una aula més de les assignades oficialment així al Lauro 3+3+4=10 aules amb connectivitat 1×1.

 • Llibres digitals.

S’ha de fer la tria abans del 15 de juliol, i el departament fa una dotació de 30 € per alumne.

Com a criteris general a l’hora d’escollir els llibres digitals resalten tres ítems: OPERATIVITAT,USABILITAT i INTERACTIVITAT.

Tenen un llistat d’editorials compatibles amb Moodle però no saben si publicar-lo abans del 15 de juliol o després.

 • Entorns Virtual d’aprenentatge.

Sobre els EVA han deixat molt clar que el departament aposta pel Moodle però que degut a la gran demanda esperada ja preveuen que Àgora no suportarà tanta demanda. Proposen que cada centre esculli una plataforma (en el nuvol preferentment que un hosting) i es podrà fer la migració de tot el que hi hagi a Àgora.

Han aconsellat que això ho fem a partir de setembre ja que donaran un llistat d’empreses i informaran de tot el procés a seguir. El departament dotarà de 5 €/alumne per a contractar aquest servei.

Finalment han comentat que durant aquest mes de juliol sortirà un nou referencial sobre els Neetbooks i que les característiques més importants que han variat són la durada de la bateria (ampliada de 4 a 6 hores) i la lluminositat de la pantalla (passarà a ser mate per a facilitar la lectura). Comenten que fins i tot hi ha un model amb una carcassa de goma.

Seguirem informant de les novetats.

Sessió introductòria de moodle

…i no havent-ne tingut prou amb l’esplèndid àpat de dos dies abans, el del comiat a en Pep Boldú i a la Maribel Pou, alguns de nosaltres encara vam resistir la temptació de les vacances i ens vam entaforar a la sala d’informàtica per a explicar molt per sobre en què consistia allò del moodle.

un resum de la sessió podria ser:

 • el dia anterior m’assabento que no tindrem Àgora (però és igual, ho resoldrem).
 • tot just arribar toca esmorzar!
 • no és fins quan alguns ja rondinen que voldrien marxar que baixem a treballar.
 • engegem les màquines, i ja tiren amb Linkat: horror, no sabem on para la Samba!
 • mitja hora més tard visitem, amb dificultats de connexió, ALEXANDRIA:

és una biblioteca de cursos moodle preparats per gent diversa i generosa. investiguem algunes possibilitats dels cursos (estructura general de la pàgina, i recursos: vincles a la web, textos del propi autor, vincles a documents…). els cursos poden visualitzar-se (amb limitacions), i també descarregar-se en format comprimit per a restaurar-se quan es vulgui en el moodle del centre. tots els materials de moodle són editables, és a dir, que els podem retocar tant com vulguem.

 • visitem el nostre espai Àgora (que existeix… fins quan?):

observem la caixeta de rols: estudiant, professor, editor. tothom és editor de diversos cursos de prova. com a editors, quasi cada objecte de la pantalla pot modificar-se, eliminar-se, ocultar-se i traslladar-se.

 • practiquem un parell d’habilitats bàsiques i indispensables:

inserim un títol (desplegable: etiqueta). modifiquem el títol (boto d’edició: mà que escriu). pengem un fitxer a l’arbre de fitxers del curs (administració: fitxers). en un text, inserim un enllaç al document acabat de penjar (com un hipervincle, botó habitual que mosta una cadena). ocultem i mostrem alguns objectes (títol, unitat sencera…). també movem alguns objectes (fins i tot accidentalment).

en tot moment, alternem les vistes d’estudiant i professor, per a entendre l’aspecte que estem conferint al curs.

recomanacions per a l’estiu:

*  descansar. i a més,
*  fiqueu-vos-hi sense por, i divagueu una mica! els cursos de prova són per a això.
*  busqueu recursos ja fets que us agradin, especialment dels primers temes. disposeu d’un apartat en aquest mateix bloc amb bones recomanacions per a trobar-ne.
*  en cas de dificultat, teniu la pestanya anomenada moodle on figuren referències per a consultar dubtes.
*  visiteu l’espai del projecte 1×1, almenys us sentireu més acompanyats/des.

Presentació

Hola a tothom.

Hem preparat aquest bloc per a fer de suport durant el primer any d’implantació del Projecte EduCAT1x1 al Lauro.

L’objectiu és donar recursos, eines, “truquillos”, metodologies, alternatives, solucions davant alguna dificultat, …

Esperem que ens serveixi a tots nosaltres i si teniu alguna cosa per dir o aportar-nos, deixeu-nos un comentari.

Moltes gràcies.