MEDIACIÓ ESCOLAR

LA MEDIACIÓ A LA LIÓ

La convivència en qualsevol col·lectiu de persones pot generar conflictes i en una escola és obvi que n’existeixen.

Un dels objectius de la nostra escola és poder gaudir d’una bona convivència entre els alumnes. Per poder millorar-la es realitzen activitats de cohesió de grup, per prevenir possibles conflictes i intentem dotar als alumnes de diferents eines i habilitats socials per resoldre els problemes de manera dialogant i pacífica, dins o fora de l’escola.

Però què passa quan dos alumnes tenen un conflicte entre ells/elles i no troben la manera de posar-se d’acord?

Des de fa tres cursos a l’escola es va crear un servei de mediació de conflictes pels alumnes. La mediació consisteix en resoldre un problema entre dues persones de forma pacífica, en la qual el mediador és una persona externa al problema que intenta ajudar a trobar una solució acordada entre els implicats.

A l’escola tenim sis mediadors/res del cicle superior (tres de 5è. i tres de 6è.) que han estat escollits i votats democràticament per la resta de companys i companyes del seu grup. Aquests sis mediadors/res estan agrupats per parelles.

La mediació es fa servir als cicles mitjà i superior i els alumnes saben que disposen d’aquest servei. Quan les persones demanen lliurement una mediació, se les convoca en l’horari previst que és: dilluns, dimecres o divendres, de 11h. a 11’30h.

En el moment de la mediació, els mediadors segueixen una sèrie de pautes establertes i es pren nota de tot el que es diu:

  1. agrair a les persones que hagin vingut al servei de mediació i recordar que són allà per buscar una solució al problema i no per a discutir.
  2. demanar l’explicació dels fets i com s’han sentit, primer a un i després a l’altre, sense que es pugui interrompre quan un està parlant.
  3. preguntar a cada un: “què pensaries i com et sentiries si fossis l’altre persona?”
  4. es demana a les dues persones idees que creguin que funcionaran per solucionar el conflicte. Les dues persones han d’anar dient idees i trobar una, de mutu acord, que pugui solucionar el problema.
  5. les persones es comprometen a complir l’acord al qual han arribat, s’encaixen les mans entre ells/elles i amb els mediadors/res i abans de marxar, els mediadors/res els feliciten i els tornen a convocar per revisar la situació i comprovar que s’ha solucionat el conflicte, prenent nota de la data de revisió acordada.

De moment, en els tres cursos que portem fent la mediació, el nombre de conflictes ha anant disminuint (toquem fusta!!). Això és un bon senyal, ja que si n’hi ha menys mediacions significa: o que hi ha menys problemes o que els alumnes els saben resoldre entre ells/elles.

Sigui com sigui, tenim clar que és una bona pràctica i esperem que els pugui ser útil en la seva vida.

l’informalióXavier Navarro, professor

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *