Daily Archives: gener 28, 2010

EXPRESSIÓ ORAL AL CICLE MITJÀ

TALLER D’EXPRESSIÓ ORAL

Objectius:

Millorar l’expressió oral: dicció, entonació, velocitat, posició corporal, etc. i perdre la vergonya d’exposar en públic.

Afavorir el gust estètic per la composició gràfica.

Fomentar la curiositat i el treball de recerca d’informació.

Treballar la memorització (guió)

Fomentar la autoavaluació i la coavaluació i per tant, el respecte, acceptant les opinions dels companys/es i mestres i utilitzar-les com a instruments de millora.

Incrementar la relació família-escola.

Activitat:

Cada alumne/a realitza un mural sobre el personatge que ha triat (pintor, músic, escriptor, científic, et.) que consta de 3 parts:

Esquerra: justificació de la tria Per què l’he triat? i Què en vull saber?

Centre: contingut (vida, obra, fets rellevants, etc.)

Dreta: Què he après?, Què m’ha agradat més?, Què no m’ha agradat? i D’on he tret la informació?

Aquest treball s’exposa al davant dels companys/es, que després poden fer preguntes. Finalment fan l’avaluació per escrit de cadascun dels diferents aspectes.

pauDiegomar3nurias3