Preinscripció

CALENDARI

– Presentació de sol.licituds: del 2 al 16 de febrer

– Llistes amb el barem: 24 de febrer

– Sorteig lletres de desempat al Departament d’Educació: 25 de febrer


– Reclamacions : 25 i 26 de febrer i 1 de març


– Publicació de les llistes amb el barem,  resoltes les reclamacions: 2 de març


– Publicació de d’alumnat admès: 9 d’abril


– Període de matrícula: 7 al 11 de juny

http://www.gencat.cat/preinscripcio/

ESCOLA PÚBLICA D’EDUCACIÓ

INFANTIL I PRIMÀRIA

PRINCIPIS EDUCATIUS DE L’ESCOLA

LA LIÓ

Els mestres de la Lió basem la pràctica docent en el treball en equip, l’organització i planificació dels objectius educatius i curriculars, la innovació metodològica i la formació dels docents, i el respecte i estimació per les persones.

Això confereix als alumnes un ambient de serenitat, voluntat d’esforç en el treball escolar i bones aptituds per la convivència social.

El material individual, d’aula i de l’ àrea de plàstica és socialitzat, així tots el alumnes tenen el material adequat i l’utilitzen en comú.

El treball de continguts i procediments de les diferents àrees de coneixement, els hàbits i mètode d’estudi són prioritaris al centre. Així com ho és l’educació i vivència de valors, un dels quals és objectiu principal anualment.

Vetllem per una bona coordinació curricular i tutorial amb l’educació secundària, especialment amb els instituts del nostre poble.

HORARI DELS ALUMNES

 • Educació Primària: de 9 a 1 i de 3 a 5.
 • Educació Infantil: de 9 a 12’30 i de 3’30 a 5.

ACTIVITATS CURRICULARS PRÒPIES

 • Innovació en l’ensenyament de l’anglès.
 • Treball amb ordinadors amb tots els nens del centre.
 • Aula de música i biblioteca .
 • Focalització d’un tema educatiu i de metodologia globalitzada cada curs (eix transversal
 • Treball específic de convivència i mediació escolar
 • Treball en projectes i racons a Educació Infantil.
 • Educació Especial i reforços escolars
 • En la 6ª hora, de recent implantació a l’escola pública, fem: expressió oral, teatre, plàstica, càlcul i resolució de problemes, expressió escrita i lectura.
 • Dotació de Tècnic d’Educació Infantil per atendre especificament els alumnes de 3 anys.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Sortides i Visites: on els nens aprofundeixen el coneixement del medi social i natural, i altres àrees com l’anglès o la música. Tot els alumnes, cada any, van a teatre en català o anglès, assisteixen a un concert de música, surten d’excursió i fan activitats al poble en exposicions i visites.

Colònies: els alumnes de primària fan colònies amb l’objectiu d’afavorir la convivència i l’adquisició d’hàbits d’autonomia dels nens fora de l’entorn familiar, al mateix temps que experimenten en un medi diferent al seu.

Piscina: és una activitat gratuïta dintre de l’horari escolar, subvencionada per l’Ajuntament, dirigida als alumnes de primer i segon de primària.

Educació viària:
la Policia Local organitza aquestes activitats cada any per a tots els alumnes de primària.

Festes: celebrem les festes tradicionals i escolars com ara
la Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi i final de curs. L’objectiu és cohesionar la comunitat escolar i treballar la llengua, plàstica, música i dansa en un altre àmbit.

SERVEIS

Menjador: l’equip de monitors educa en la correcta adquisició d’hàbits i actituds al menjador i, d’acord amb la línia educativa de l’escola, vetlla per que hi hagi una bona convivència. És fan activitats lúdiques periòdicament i esbarjo. Els més petits (P-3) descansen després de dinar. Els aliments s’elaboren a la cuina del centre. L’ atenció als pares és cada matí i els informes són periòdics.

Activitats extraescolars: organitzades per l’AMPA després de l’horari lectiu. S’ofereixen diferents activitats a principi de curs i es realitzen segons la demanda que hi ha. També gestionen l’acolliment matinal de 8h. a 9h.

AMPA: organitza reunions periòdiques, la revista escolar i festes ; també gestiona els serveis de venda de llibres de text i el projecte PASSA LLIBRES (reutilització dels llibres de text no fungibles del cicle mitjà i superior), les activitats extraescolars i col·labora en diversos projectes amb l’escola.

Equip Psicopedagògic: atenció a l’alumnat amb personal professional del Departament d’Educació de
la Generalitat