Modalitats de participació #JPRE 22

En aquesta pàgina podeu veure les diferents modalitats de participació en la jornada programa 22, i les tipologies de tallers:

Tipologia de tallers: