Usos creatius de la micro:bit

Frank Sabaté (@franksabate)
Escola Projecte, Barcelona


En aquesta sessió veurem exemples de com podem utilitzar la micro:bit per generar experiències en les que l’alumnat hagi de fer servir la programació per problemes fent servir la seva creativitat. Veurem com podem predir el futur, com fer un sistema d’alarma…