Treball amb impressores 3D (Tinkercad)

Xavier Pujadas
Institut Anna Gironella de Mundet, Barcelona


Primers passos amb Impressores 3D

Requeriments:
Els participants han de dur un ordinador o tauleta per a realitzar el taller.