Robotast Gastronòmic

Sergi Esteve
Escola Tabor, Barcelona


L’activitat està realitzada amb alumnes de cinquè de primària.

El projecte presentat està enquibit dins un gran Projecte anomenat Catalunya Experience. Els alumnes preparen una experiència per Catalunya a un convidat d’un altre país. Dins els continguts treballats en aquest projecte (relleu, clima, situació de Catalunya, organització política, organització territorial, símbols i tradicions…) s’hi troba la gastronomia de Catalunya i vam aprofitar aquest contingut per a desenvolupar les eines TIC a l’aula mentre desenvolupàvem els diferents aprenentatges.
Hem treballat amb diferents eines TIC com:

  • Bee Bot
  • Pro Bot (mesura d’angles àrea de matemàtiques)
  • Tauletes (fotografies i recerca d’informació)
  • Generador i lectors de codis QR
  • Vídeo (Movie maker) i Youtube (penjar vídeos)
  • Tipologies textuals “la recepta” àrea de Llengua
  • Excel (gràfics àrea de matemàtiques)
  • Blogger (blog de la classe: https://taborgarbi18-19.blogspot.com/

Amb tots aquests recursos i aplicacions hem anat construint el nostre aprenentatge i l’activitat final amb les famílies que consistia en fer un tast de la gastronomia de Catalunya tot viatjant per les diferents comarques amb les Beebot i llegint els diferents codis QR generats veure els diferents plats típics de les comarques de Catalunya.

Al mateix temps els pares i mares feien una segona activitat amb els Probot de relacionar el plat típic amb la comarca corresponent. Per poder relacionar les diferents receptes i comarques es calculava l’angle de gir del robot per poder arribar a la comarca corresponent.