Projecte Smart City

Salvador Guardiola
Daina Isard, Olesa de Montserrat
Daniel Ruiz
Daina Isard, Olesa de Montserrat


Aquest projecte es portarà a terme aquest curs escolar a la matèria de Tecnologia de 2n ESO durant dues hores quinzenalment al llarg d’un trimestre. Aquesta matèria la imparteixen dos professors en forma de desdoblament.

En el plantejament està previst que en cursos posteriors intervinguin més matèries i fins i tot hi hagi una col·laboració amb altres escoles.

Es planteja la simulació d’un entorn de treball real basat en un tema d’actualitat, com són les Smart Cities.

Per fer-ho es farà servir la metodologia ABP (Aprenentatge basat en projectes). Treballant en grups de tres, els alumnes contribuiran a la construcció d’una maqueta escala 1/50 automatitzada que representarà el funcionament d’una ciutat intel·ligent (Smart City).

Com en qualsevol ABP, l’adquisició d’habilitats, actituds i procediments serà tan important com els continguts treballats. Es buscarà crear una interdependència positiva en el grup classe de forma que l’èxit o fracàs del projecte estarà directament relacionat amb la comunicació entre els diferents grups i l’acompliment dels objectius de cada grup. Per tant, l’objectiu de la metodologia és triple pels alumnes:

 • Construir els seus propis coneixements a través del treball dels procediments i no pas de conceptes únicament.
 • Desenvolupar competències bàsiques i de l’àmbit científico-tecnològic
 • Treballar de forma col·laborativa

Les dimensions de la maqueta seran 200 cm x 160 cm.

Cada grup disposarà d’una placa Arduino, una placa de connexions i el conjunt de sensors i actuadors segons les seves necessitats.

Les especificacions marcades per cada grups de tres alumnes seran diferents segons el tipus de tasca del que sigui responsable. D’aquesta forma es podrà assegurar una atenció a a la diversitat.

Objectius del projecte:

 • Resoldre problemes mitjançant algorismes
 • Aprendre a programar la placa Arduino fent servir ArduinoBlocks
 • Adquirir coneixements sobre programar en Arduino (IDE)
 • Conèixer el procés de disseny i impressió d’objectes amb la impressora 3D
 • Interpretar plànols senzills a escala
 • Emprar correctament els instruments de mesura bàsics
 • Desenvolupar projectes tecnològics treballant de forma grupal tot respectant l’opinió dels companys i col·laborant en les tasques realitzades
 • Dissenyar i construir objectes senzills fent servir els materials i les eines adequades
 • Relacionar els conceptes i procediments bàsics d’una Smart City amb la sostenibilitat de la ciutat