Projecte cèl·lula-bot

Sílvia Flores
Institut Francesc Ribalta, Solsona
Pep Porredon
Institut Francesc Ribalta, Solsona
Clara Cornet
Institut Francesc Ribalta, Solsona
Ramon Cases
Institut Francesc Ribalta, Solsona


Projecte interdisciplinari (Ciències, Tecnologia i Matemàtiques) que consisteix en estudiar i construir una cèl·lula a escala, per després poder-la reparar amb la programació d’un robot Lego.