Pràctiques Snap4Arduino/ArduinoBlocks/IDE Arduino

Esteve Serra

El taller consisteix en fer una sèrie de pràctiques per tal de conèixer les diferents plataformes que ens permeten iniciar a l’alumnat en el món de l’electrònica i robòtica.

Les pràctiques que es faran són d’iniciació amb components senzills com LEDs, polsador, LDR, sensor d’ultrasons… Es faran muntatges sobre un “Entrenador” dissenyat per fer pràctiques d’electrònica i robòtica.

Per altra banda, es faran servir els tres programes: Snap4Arduino, ArduinoBlocks i l’IDE d’Arduino.

Finalment, els assistents podran dedicar més temps al taller a treballar el programa que més l’interessi.

Requeriments:
Els participants han de dur un ordinador portàtil per a realitzar el taller.