Megarepte amb el robot mBot

Enric Alvarez Nebot (@mouelcos)

Aquest és el tercer curs que hem introduït la programació i la robòtica a l’escola Agustí Bartra a l’estona de tallers des d’educació infantil fins a cicle superior.

A cicle superior aquest curs fem un taller de vuit sessions on acabem programant i muntant una màquina excavadora amb el robot mBot per tal de superar un seguit de reptes de programació.

Programació del taller:

  • Sessions 1 i 2: repàs de l’Scratch
  • Sessió 3: construcció d’un comandament amb la placa Makey Makey que després farem servir per controlar el robot mBot
  • Sessions 4, 5 i 6: superació de diferents reptes de programació amb el robot mBot i el programa mBlock
  • Sessions 7 i 8: superació del megarepte, que és la suma de 10 reptes, amb el robot mBot i el programa mBlock