Mapes de llocs que encara no existeixen. Explorant els potencials de la metodologia Design Fiction en projectes STEAM amb alumnat de primària

Cristina Valero
Associació Cosicosa, Barcelona

El concepte Design Fiction, entès com l’ús del disseny i de la ficció com a mitjans per a obrir espais de discussió i reflexió sobre els futurs que volem, ofereix un potencial innovador en l’àmbit educatiu per generar contextos evocatius on explorar diferents possibilitats creatives i imaginatives amb l’alumnat en la realització de projectes vinculats a disciplines STEAM. Per descriure i reflexionar els potencials d’aquest enfocament, presentem els resultats del projecte “Mapes de llocs que encara no existeixen” realitzat amb la col·laboració dels grups de 3r i 4t de primària de l’Escola Ferrer i Guàrdia, la Sala d’Art Jove i l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana.

El projecte tenia l’objectiu de co-crear amb l’alumnat una sèrie d’objectes del futur que relatessin llocs del barri que encara no existeixen permetent reflexionar sobre els múltiples futurs possibles del barri i el rol dels nens com a agents de canvi. Per dur-ho a terme, hem treballat amb l’alumnat al llarg de 6 sessions les diferents etapes del procés de creació, utilitzant tècniques pròpies del disseny, de la narrativa de ficció i de la fabricació digital. Com a resultats s’han generat una sèrie d’objectes del futur impresos en 3D, un joc de cartes, uns relats audiovisuals i s’ha produït un espai per a reflexionar sobre el passat, el present i el futur del barri i investigar sobre els imaginaris de futur dels nens i nenes.

Per a descriure aquest procés i oferir eines pràctiques a aplicar a l’aula, en la xerrada introduirem el concepte Design Fiction i el seu potencial en l’àmbit educatiu. Successivament, exposarem el treball realitzat a l’escola, les tècniques utilitzades i els seus resultats. Finalment, traçarem unes reflexions metodològiques sobre els límits i potencials de l’enfocament utilitzat i la seva aplicabilitat en altres contextos.