Makers a les Aules, un projecte per a la formació conjunta de docents i alumnat en metodologia maker

Judit Martínez (@JuditMarMor)
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Patrícia Santos (@pati_santos_r)
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona


Makers a les Aules és un projecte coordinat per la Universitat Pompeu Fabra (Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l’Educació – TIDE) pensat per capacitar a mestres de primària en les diferents fases de co-creació d’un projecte educatiu maker basat en STEAM dins de la pròpia aula. Per a tal fi, s’ha dut a terme una formació conjunta d’alumnes i mestres a l’aula de manera que els/les mestres puguin formar-se per desenvolupar els seus propis projectes educatius futurs, incorporant les tecnologies utilitzades a la seva pràctica docent.

En aquesta ponència, explicarem en detall de què tracta el projecte, com s’ha desenvolupat i alguns resultats preliminars que se n’han obtingut.

Per a més informació sobre el projecte, consultar el següent enllaç: https://www.upf.edu/web/mdm-dtic/makers-a-les-aules