Les STEM cobren vida amb MakeCode i Lego Mindstorms Education EV3

Adriana Dern
Lego Education Robotix, Barcelona

Descobrir com introduir l’aprenentatge pràctic de les STEM a l’aula de forma divertida i motivadora per a l’alumnat i la seva vinculació curricular. Tot això experimentant en primera persona els efectes l’aprenentatge per projectes amb la metodologia Lego Education i la programació amb MakeCode*.

A més, descobrir com com desenvolupar habilitats i competències entre l’alumnat per donar respostes a l’entorn dinàmic del món actual.

Descripció de l’activitat:

  1. Connectar: ​​presentació de l’activitat i la missió.
    Els participants es connecten amb la missió de recuperar el tresor perdut i aprèn les instruccions bàsiques per poder programar el robot.
  2. Construir: Programació del robot amb MakeCode per resoldre la missió.
    A través de la tècnica d’assaig i error, i amb el suport dels facilitadors, els participants han de resoldre el repte.
  3. Contemplar i continuar: Síntesi dels aprenentatges.

*MakeCode és el nou entorn de programació creat per Microsoft on es facilita la programació per blocs a la vegada que JavaScript des del mateix navegador ideal per treballar per projectes amb l’alumnat de secundària.

Requeriments:
Els participants han de dur un ordinador portàtil per a realitzar el taller.